Výsledky rozboru vody z Kátovského jazera, kde v auguste došlo k hromadnému úhynu rýb, sú už známe. „Expertízou bolo zistené vysoké prekročenie limitov dusičnanov a dusitanov,“ informoval týždenník Záhorák riaditeľ RVPS Senica MVDr. Alojz Žúrek.

uhyn-ryb-katov

Občania rozsiahly úhyn rýb v jazere spozorovali v  pondelok 5. augusta. V  noci z  nedele na pondelok sa Kátovom prehnala veľká búrka. Na znečistení vody dusičnanmi a  dusitanmi sa najčastejšie podieľa poľnohospodárska výroba (hnojenie, odpad zo živočíšnej výroby), do úvahy prichádza aj fekálne znečistenie vplyvom havarijného úniku škodlivín (exkrementov) do vody v nadväznosti na búrku a silný prívalový dážď.

Čo presne sa odohralo v Kátovskom jazere, bude predmetom ďalšieho skúmania. Vo štvrtok 19. septembra sa totiž v  Skalici za účasti zástupcov mesta Skalica, obce Kátov, RVPS Senica, ObÚ ŽP v Skalici a  ďalších zainteresovaných uskutoční zasadnutie komisie, ktorá bude pátrať po príčinách úhynu rýb a  bude sa z  tohto prípadu snažiť vyvodiť dôsledky. Veľký záujem na riadnom vyšetrení prípadu má aj obec Kátov, ktorej starostka vzniesla požiadavku na skvalitnenie čistenia vody v skalickej čistiarni odpadových vôd. 

Miroslava Kovaríková (krátené)
Celý článok nájdete v aktuálnom vydaní týždenníka Záhorák.

zahorak-objednavka-elektronicka-verzia


Záhorák – elektronická verzia ročné predplatné

Trvanie: 365 dní
Cena: 15 €
Zákazník zakúpením elektronickej verzie týždenníka Záhorák, získava možnosť si sťahovať elektronickú verziu týždenníka v pdf formáte na jeden rok. Cena ročného predplatného elektronickej verzie je 15 € s DPH.

.
Toto je čítané

Nové prepojenie elektrických distribučných sústav medzi Holíčom a Hodonínom zvýši spoľahlivosť dodávok energie

Medzi českým Hodonínom a slovenským Holíčom vzniká nové 22 kV prepojenie elektrických…

20 rokov