V Plaveckom Štvrtku v súčasnosti rezonuje otázka, či v obci zriadiť súkromnú základnú školu. Iniciatíva vyšla od samotných rodičov.

zakladna-skola-plavecky-stvrtok

Už niekoľko rokov prevláda v tejto obci u majoritného obyvateľstva tendencia dávať školopovinné deti do základných škôl v iných obciach alebo v okresnom meste. To postupne viedlo k  tomu, že základnú školu v  obci navštevujú výlučne rómske deti. Prišlo aj k poklesu počtu žiakov, a to až takému významnému, že sa začalo uvažovať o  obmedzení prevádzky ZŠ zrušením jej vyšších ročníkov, ktoré navštevuje len malý počet žiakov.

Viacerí rodičia si problém uvedomujú a  preto prišli s  myšlienkou, aby v  obci vznikla súkromná základná
škola, ktorú by ich deti mohli navštevovať.

Samospráva podľa jeho slov v  blízkej dobe pripravuje stretnutie rodičov detí, ktoré majú nastúpiť do 1. ročníka ZŠ v  budúcom školskom roku, a tam chce predstaviť zámer na zriadenie súkromnej základnej školy. Ďalšie kroky budú závisieť od reakcie a záujmu rodičov

Miroslava Kovaríková (krátené)
Celý článok nájdete v aktuálnom vydaní týždenníka Záhorák.

zahorak-objednavka-elektronicka-verzia


Záhorák – elektronická verzia ročné predplatné

Trvanie: 365 dní
Cena: 15 €
Zákazník zakúpením elektronickej verzie týždenníka Záhorák, získava možnosť si sťahovať elektronickú verziu týždenníka v pdf formáte na jeden rok. Cena ročného predplatného elektronickej verzie je 15 € s DPH.

.

BM: Festival Záhrad