Keramický kurz
Keramický kurz

Centrum voľného času Malacky otvára v školskom roku 2013/2014 3-mesačný keramický kurz pre študentov a dospelých.

Začiatok kurzu: október 2013 (po naplnení – 6 členov)
Členské: 30 ,- € + malý poplatok za materiál
Lektorka: Mgr. Mrázová
K dispozícii dostanete hlinu, glazúru, špachtle a iné pomôcky.


.
Toto je čítané

Pestovanie a predaj zeleniny má v Zohore bohatú históriu

Klimatické i pôdne danosti v obci Zohor vytvorili už v dávnejších dobách vhodné podmienky na…

BM: Ustekana sobota