Obecný úrad, MS SČK, Sociálna, zdravotná a bytová komisia pri OZ Veľké Leváre, v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou Bratislava, organizovali v pondelok (23. 9.) štrnásty krát odber krvi v obci Veľké Leváre.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Odberu sa zúčastnilo 41 bezpríspevkových darcov krvi z radov občanov obce Veľké Leváre, Malé Leváre, Závod, Borský Svätý Jur, Malacky, Kostolište, Moravský Sv. Ján, Studienka a Rohožník. Za tento vysoko humánny čin patrí veľké poďakovanie všetkým, ktorí darovali túto vzácnu a nenahraditeľnú tekutinu. Na akcii sa sponzorsky podieľali Obec Veľké Leváre a Pharma Group a. s.

Ľ. Kunáková


.
Toto je čítané

Záhorská knižnica vyhlásila 38. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského

Záhorská knižnica Senica vyhlásila 38. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2024. Celoslovenská…

20 rokov