Najsilnejšia ruská banka zastúpená na Slovensku otvorila novú pobočku v Skalici. Sberbank Slovensko chce v regióne Záhoria presvedčiť individuálnym prístupom ku klientom a kvalitnou ponukou produktov pre ľudí a firmy.

sberbank-skalica-otvorenie3Primátor Skalice Stanislav Chovanec a riaditeľ pobočky Sberbank v Skalici Roman Krištofík.

Záhorie je región s obrovským potenciálom. Ťaží z výhodnej polohy blízko hraníc s Českom a prítomnosťou mnohých firiem. „Skalica bola pre nás prirodzenou voľbou. Vypočuli sme dopyt zákazníkov po našich službách. Sberbank je skupina so silným kapitálovým zázemím a tak dokáže financovať rozvoj firiem, ako aj úverovať obyvateľstvo a napĺňať ich potreby,“ zhodnotil člen predstavenstva Sberbank Slovensko Ned Radikov. Sberbank kontinuálne zvyšuje objem poskytnutých úverov. Od januára do augusta tohto roka bol objem čerpaných úverov na bývanie v Sberbank Slovensko vyšší o takmer 120% oproti rovnakému obdobiu vlaňajška.

sberbank-skalica-otvorenie2

Na pobočke v Skalici bude okrem odborníkov na retailové bankovníctvo pôsobiť aj poradca pre malých podnikateľov. „V čase zhoršeného prístupu firiem k financovaniu je to jasný signál, že Sberbank chce pomáhať slovenskej ekonomike,“ doplnil nový riaditeľ skalickej pobočky Roman Krištofík. Banka už dnes využíva výhody skupiny Sberbank Europe. Svojim klientom umožňujeme napríklad zvýhodnený platobný styk medzi Slovenskom a Českom. Pre mikropodnikateľov sme momentálne pripravili vybrané typy úverov bez maximálneho limitu, aj s ročnou históriou podnikania a s predĺženou lehotou splatnosti.

Pobočka v Skalici je v poradí 42. pobočkou banky na Slovensku. Ambíciou banky je, aby patrila medzi najúspešnejšie pobočky banky na Slovensku.

Ľubomíra Chmelová

sberbank-skalica-otvorenieSberbank Slovensko, a. s. – www.sberbank.sk
O Sberbank Europe AG: Hlavným akcionárom Sberbank Slovensko, a.s., je Sberbank Europe AG. Sberbank Europe AG (predtým Volksbank International AG) riadi sieť deviatich bánk v ôsmich krajinách strednej a východnej Európy: na Slovensku, v Česku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Srbsku a na Ukrajine. Sieť má 295 pobočiek a 4195 zamestnancov (k 30.6.2012).

O Sberbank of Russia: Sberbank Ruska je najväčšia banka v Rusku a popredná globálna finančná inštitúcia. Spravuje takmer jednu tretinu všetkých aktív ruského bankového sektora, je kľúčovým poskytovateľom úverov pre národnú ekonomiku a držiteľom najväčšieho objemu vkladov v Rusku. Zakladateľom a hlavným akcionárom je Centrálna banka Ruskej Federácie, ktorá vlastní 50% celkového základného imania banky plus jeden hlasovací podiel. Vlastníkmi ďalších akcií sú domáci a zahraniční investori. Sberbank má viac ako 110 miliónov individuálnych klientov a 1 milión korporátnych klientov v 20 krajinách sveta. Sberbank má s vyše 18 000 pobočkami najväčšiu distribučnú sieť v Rusku. Zastúpenie má vo Veľkej Británii, USA, Spoločenstve nezávislých štátov, strednej a východnej Európe, Turecku a v ďalších krajinách. Banka je držiteľom všeobecnej bankovej licencie No. 1481 vydanej ruskou centrálnou bankou. Oficiálna internetová stránka je www.sberbank.ru.


.
Toto je čítané

Na Záhorí sú premnožené hlodavce, obce a mestá musia deratizovať

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Senici vyzval obce a…

BM: Ustekana sobota