V polovici 17. storočia nový zemepán Pavol IV. Pálffy prestaval kaštieľ na kláštor. Povolal sem rád františkánov.

frantiskani-malacky_gymnazisti

Úlohou františkánov bolo zabezpečiť rekatolizáciu vtedy prevažne evanjelického panstva a šíriť vzdelanosť. Malacký kláštor existoval takmer 300 rokov. Patril medzi najväčšie a najvýznamnejšie na slovenskom území. Pôsobilo tu mnoho františkánskych osobností – hudobníkov, literátov, výtvarníkov, vedcov.

frantiskani-malacky_v_triede_dnes

Počas existencie kláštora bola jednou z jeho hlavných úloh výchova a vzdelávanie rehoľníkov. Situácia sa zmenila za provinciála P. Mansvéta Olšovského, ktorý dosiahol, aby v nej mohli študovať aj žiaci, ktorí neboli členmi rehole. Ciele školy sformuloval nasledovne: „Pripraviť mládež k jeho budúcemu životnému úkolu, k sústavnej práci ľudovej výchovy, umožniť mládeži vyššie študia akademické na tuzemských a zahraničných univerzitách.“ Školský rok začal v septembri 1927. Upravené priestory boli slávnostne odovzdané verejnosti počas osláv 700. výročia smrti sv. Františka 2. októbra 1927. Tamojšie gymnázium patrilo medzi najvýznamnejšie školy v Československu. Kláštor bol zlikvidovaný v apríli 1950 príslušníkmi komunistickej moci.

frantiskani-malacky_gymnazisti_2

Gymnázium sa obnovilo, patronát a výučba už nespadá do pôsobenia františkánov. Na sviatok sv. Františka, kedy sa bratia rádu vrátili do Malaciek aby plnili svoje poslanie, sa tento stav zmenil. Bratia na gymnáziu strávili v piatok 4. 10. 2013 celé doobedie. Debatovali, smiali sa i rozoberali dnešný svet so študentami gymnázia. Svoje pôsobenie františkáni ukončili svätou omšou. Piatok sa tak stal výnimočným dňom nie len v histórii Spojenej školy sv. Františka Asisského, ale i Malaciek. V tento deň sa nadviazalo na silnú tradíciu a započalo sa v jej pokračovaní. Bratia rehoľníci sa rozhodli na školu vracať a pokračovať v príprave mládeže k životnému údelu. Prniesli zo sebou nie len závan histórie, ale i harmóniu, pokoru a múdro. Najmä včak pokoj a dobro, tak ako znie františkánsky pozdrav. Pokoj a dobro Malačania.

frantiskani-malacky_v_zborovni_dnes

Denisa Bogdalíková
Zdroj: Malacké pohľady, foto: Múzeum Michala Tilnera, Denisa Bogdalíková


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024