logo-shmuDopad klimatických zmien na životné prostredie a obyvateľstvo je hlavný cieľ projektu známeho pod skratkou SEERisk. Projekt je zaradený do programu SEE (South East Europe) a zúčastňuje sa na ňom 20 partnerov zo štátov juhovýchodnej Európy (Maďarsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko a iné). Ako uviedla Valéria Wendlová z SHMÚ: „Za pilotné územie sme vybrali mesto Senica a povodne ako druh hodnoteného rizika. Význam projektu spočíva najmä v tom, že zástupcovia krajín v juhovýchodnej Európe pripravujú jednotnú medzinárodnú metodiku pre hodnotenie rizík dopadov klimatických javov a reálnych situácií na obyvateľstvo, životné prostredie a infraštruktúru. Metodikou vytvorenou na univerzite vo Viedni sme vypracovali mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika. V rámci projektu sa vykonal verejný prieskum medzi obyvateľstvom a organizáciami v meste Senica o pripravenosti na povodne. V súčasnosti sa prieskum analyzuje a pripravuje dokument Návod na hodnotenie rizík súvisiacich s klimatickou zmenou.“ Projekt sa začal v apríli 2012 a skončí sa v decembri 2014. Rozpočet projektu je 1 280 000 € a EÚ uhradí účastníkom 85 percent nákladov. Zostávajúce náklady hradia účastníci z vlastných zdrojov.

Juraj Vojtek, zdroj SHMÚ.sk (krátené)


.
Toto je čítané

Prezidentka so svojím tímom vysadila na Záhorí 6000 stromov

Prezidentský les sa počas soboty (20.4.) rozrástol o ďalších vyše 6000 stromov.…

BM: Ustekana sobota