Dňa 9. októbra 2013 bola za prítomnosti Ing. Jozefa Hazlingera, primátora mesta Gbely a Ing. Františka Kajánka, riaditeľa úseku ľudských zdrojov NAFTA a.s., slávnostne otvorená činnosť naftárskej a mestskej expozície v Gbeloch. muzeum-gbely-2

Impulzom k realizácii tohto projektu bolo minuloročné 100. výročie od objavenia ropy na Slovensku Jánom Medlenom, gbelským rodákom a tohtoročné 100. výročie od zahájenia vrtných prác. Po dohode medzi mestom Gbely a spoločnosťou NAFTA a.s. prešli všetky exponáty z bývalého naftárskeho múzea do majetku mesta. Pôvodná zbierka je navyše obohatená exponátmi z Múzea naftového dobývania a geológie v Hodoníne, či súkromnými kúskami bývalých zamestnancov Nafty Gbely. V samotnej expozícii nájdete makety vrtných veží, vzorky ropy, ukážky pracovných i slávnostných odevov a najmä sprievodný text, ktorý Vás uvedie do problematiky ťažby ropy a priblíži Vám minulosť podniku Nafta Gbely. Okrem rôznorodých predmetov týkajúcich sa ťažby ropy je táto zbierka bohato zásobená knižným materiálom – zamestnaneckými knihami, kronikami, či fotoknihami, ktoré sú návštevníkom a ich bádaniu plne k dispozícii. Vďaka digitalizácii sú navyše sprístupnené i 16-milimetrové dokumentárne filmy z prostredia ťažby ropy. Tento projekt sa uskutočnil i vďaka podpore spoločnosti NAFTA a.s.

muzeum-gbely-nafta

Okrem naftárskej časti sú však návštevníkom prístupné i ďalšie miestnosti – galéria, kde sa nachádzajú ukážky gbelských výšiviek a gbelských krojov, no predovšetkým mestská expozícia. Táto mestská časť sa tematicky člení na dve časti – sedliacky dom, tvorený izbou a kuchyňou a na samotné vystavené exponáty používané pri poľnohospodárskych, či domácich prácach. Zaujímavosťou je, že na vybavení galérie i mestskej expozície sa podieľali prevažne obyvatelia Gbelov, ktorí neváhali a darovali svoje starožitnosti mestu.

muzeum-gbely

Podľa zámeru expozícia má poslúžiť nielen ako spomienky na minulosť, ale najmä ako učebná pomôcka, prostredníctvom ktorej by sa žiaci základných a stredných škôl bližšie oboznámili s nedávnou históriou mesta Gbely a pochopili, v čom sa odlišoval život vtedajšieho človeka od života toho dnešného. Podľa reakcií prvých návštevníkov bol cieľ splnený: „Veľmi pekná expozícia, ktorá dáva ožiť spomienkam dávno zapadnutým.“ „ Je super, že si takouto formou pripomíname našu históriu. Ďakujeme tvorcom tejto myšlienky!“

Petra Zajíčková


.

Je ok, ak nie si ok BSK