V uplynulé nedeľné slnečné popoludnie pristálo na lúke pri mlyne v Malackách mnoho drakov. Pýtate sa prečo? To je znamenie, že ste tam neboli.

sarkaniada-cvc-malacky

Centrum voľného času totiž pripravilo pre všetkých nadšencov súťaž v púšťaní a vo výrobe šarkanov všetkých druhov. Počasie bolo síce krásne, no vetrík niekde zaspal. A keďže šarkan bez vetra je ako kakao bez granka, deti si iste v duchu pospevovali pieseň Fúkaj, fúkaj vetríček… Pretože on sa naozaj zobudil. Vetrík prišiel v pravú chvíľu a šarkany začali lietať zdola nahor, zhora nadol a aj všade inde. Ten najvyšší za to dostal cenu „Najlepší pilot“. A že atmosféra bola naozaj dračia, svedčia všakovaké šarkanie výtvory, ktoré si deti priniesli, alebo na mieste samé vyrobili. Občerstvenie Perníkoví draci len celú atmošku štýlovo doladili. 63 súťažiacich detí mali silnú podporu vo svojich fankluboch zložených z rodičov, súrodencov aj kamarátov. Všetky deti, ktoré sa zúčastnili, si domov odniesli aj malú spomienku – pexeso a diplom za účasť. Draci a dračice, ktorí sa umiestnili na popredných miestach, dostali od nás aj odmeny. A že my ich radi odmeníme, to viete. Veď to predsa každý spozná, že tie najšikovnejšie deti chodia do Cvečka, aby sa tam poriadne zabavili a vyšantili. A my si toho veľmi vážime.

sarkaniada-cvecko-malacky-cvc

Slnečné popoludnie zakončili deti ozajstnou „šarkanskou prácou“ – spoločne totiž vyfarbovali a vyzdobovali draka Cvečiaka, ktorý rovnako, ako aj nedeľné počasie hral všetkými jesennými farbami. Lietať už síce nemohol, lebo mal ťažké a staré kosti, ale urobil tú správnu bodku za pekne prežitým jesenným dňom. Celé podujatie sprevádzal skúsený a nám už dobre známy moderátor Vratko Studenič, ktorý svojim šarmom a skvelou zábavou dostal do varu aj všetkých naokolo. Veľké poďakovanie patrí aj zvukárovi, pánovi Glembusovi, bez ktorého by ste nás tak naširoko – naďaleko ani nepočuli.
Prežili sme naozaj príjemný a teplý deň, a tých , ktorí ho s nami nemali čas stráviť, čakáme zase o rok.

CVČ Malacky


.

BM: Festival Záhrad