Do volieb VÚC som sa rozhodol ísť s presvedčením, že VÚC ako forma priamej demokracie a riadenia spoločnosti musí byť zbavená byrokracie a musí viac adresne a pozitívne vplývať na život občanov.
martin-lidaj

Ing. Martin LIDAJ
36 rokov
riaditeľ Se RRA TTSK

Trnavský samosprávny kraj hospodári s obrovským rozpočtom (100 miliónov EUR, čo je v prepočte viac ako 3 miliardy SKK). Jeho rozloženie a prerozdeľovanie však musí byť efektívnejšie, adresnejšie a rozdelené medzi všetky regióny kraja rovnako. Hlas ZÁHORIA musí byť počuť aj za Bielou horou!

Od roku 2006 som poslancom Mestského zastupiteľstva v Senici. Naše mesto má dlhodobo problém s dopravnou situáciou, čím trpia nielen jeho obyvatelia, ale aj tí, ktorí tadiaľ len prechádzajú. Jedným z riešení môže byť vybudovanie druhého mosta cez rieku Teplicu. Mesto Senica pripravilo variant takejto cesty, vykúpilo pozemky, zaplatilo projektovú dokumentáciu a vybavilo stavebné povolenie. Keďže má ísť o cestu II. triedy, investorom má byť práve Trnavský samosprávny kraj. Už niekoľko rokov však k tejto investícii neprišlo! Vybudovanie tohto cestného prepojenia a zahrnutie výdavku do rozpočtu TTSK je preto jednou z hlavných priorít môjho programu.

Veľmi dôležitá je zamestnanosť. Pokiaľ ľudia nebudú mať prácu, nie je možný ďalší rozvoj občianskej spoločnosti. Preto by mal kraj aktívnejšie pôsobiť v tejto oblasti, propagovať náš kraj a vyhľadávať investorov.

Vychádzajúc z mojich osobných skúseností, budem presadzovať aj zlepšenie prístupu k stredným školám. Ich financovanie je nedostatočné, nemajú možnosť realizovať rozvojové aktivity, zo strany VÚC Trnava sú im často kladené byrokratické prekážky. Pritom výchova budúcej generácie je základom a predpokladom rozvoja našej spoločnosti.

Nesmieme však zabúdať i na tých, ktorí vytvorili hodnoty, z ktorých dnes žijeme. Je dôležité, aby Trnavský samoprávny kraj nezabúdal na ľudí, ktorí si svoje pre spoločnosť už odpracovali. Seniorom treba vytvárať priestor a podmienky pre dôstojné žitie a zdravotnú starostlivosť.

Som vo verejnom živote takmer 10 rokov. Ľudia, ktorí ma poznajú vedia, že viem dodržať slovo, otvorene s nimi komunikujem a počúvam ich názory. Nie je mi ľahostajné moje mesto, Záhorie a náš kraj. Aj preto kandidujem za poslanca do VÚC Trnava s mottom: “Čestne a zodpovedne za náš región…


.

Labková patrola