Na cirkevnej škole sv. Františka Assiského v Malackách sa pred jesennými prázdninami uskutočnili dve zaujímavé podujatia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V pondelok 28. 10. sa v spoločenskej miestnosti školy konala finálová časť školského kola literárnej súťaže „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“, organizovaná pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Do tejto súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou sa škola zapojila s témou „Môj obľúbený literárny hrdina“. Cieľom súťaže bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihám, čítaniu a poznávaniu nového. Milo nás prekvapil veľký počet súťažiacich – až 143 žiakov z tried 5. – 9. ročníka, ktorí prezentovali svoje práce v triednych kolách súťaže. 51 najlepších postúpilo so svojimi obľúbenými literárnymi hrdinami do finálového kola, ktoré nevšedným spôsobom vyplnilo celé pondelkové doobedie na škole. Súťažilo sa v troch kategóriách a o výsledkoch rozhodovala nielen odborná (učiteľská), ale aj žiacka porota (v zastúpení najstarších deviatakov). Žiaci prezentovali veľmi originálne projekty, ktoré neraz doplnili i krásnymi ilustráciami, recitáciou vlastných básničiek, hádaniek či poviedok. Niektorí si dokonca vyrobili tričko s potlačou svojho obľúbeného hrdinu, ďalší predviedli svoje umelecké danosti humornými hereckými scénkami. Súťaž ukázala, že deti nielen rady čítajú, ale sú aj mimoriadne kreatívne, šikovné a majú veľkú fantáziu. A ako hodnotia toto podujatie samotní žiaci? Za všetkých hovorí názor Pavlínky Vozárovej zo 6. B: „Práce piatakov boli veľmi milé a bolo od nich pekné, že si priniesli aj knižky, ktoré čítajú. Pobavilo ma divadlo, v ktorom chlapci bojovali s Melkorom z knihy SILMARION. Zaujali ma nielen ich dialógy, ale aj vlastnoručne vyrobené kostýmy. Keď išli naši zo 6.B, tak sa báli, no zvládli to perfektne. Najviac ma pobavili dvaja Miškovia, ktorí stvárnili scénku – nakupovanie v obchode a hádka kvôli jednému jabĺčku. Nič by na tom nebolo zvláštne, keby nakupujúci neboli literárne postavy – strýko Bogdan z Poľovníckej kapsy a kocúr Červenochvostý z knihy príbehov o kocúrovi Červenochvostovi. Ukázal sa aj SpiderMan, ale nie preto, aby niekoho zachránil, ale preto, lebo jeden žiak číta jeho komiksy. Teším sa na ďalšiu podobnú akciu.“ Ocenení z jednotlivých kategórií si odniesli pekné vecné ceny a všetci prítomní množstvo zážitkov a zaujímavých skúseností, ktoré – ako pevne veríme – dajú deťom odhodlanie k ďalšiemu čítaniu a spoznávaniu svojich nových literárnych hrdinov. Postupujúcim do celoslovenského kola želáme veľa úspechov, to najpodstatnejšie však dosiahol každý, kto sa s nadšením a elánom do súťaže zapojil – posunul seba na ceste múdrosti a dobra dopredu!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Utorok 29.10. bol významným dňom pre našich najmenších kamarátov – žiakov 1.ročníkov. Tradičnou imatrikuláciou boli slávnostne prijatí do školského spoločenstva. Ako inak, za naozajstných školákov ich „pasovali“ tí najstarší – deviataci. V úvodnej časti slávnosti sa deviataci predviedli naozaj rozprávkovým spôsobom – zahrali prváčikom zábavné a milé „šmolkové“ divadielko. Zlomyseľný Gargamel uniesol Šmolinku a bolo potrebné ju vyslobodiť. Zaskočení Šmolkovia museli pre jej záchranu splniť niekoľko neľahkých úloh, ale našťastie na to neboli sami – naši prváci im ochotne a s radosťou pomohli. A tak sa tancovalo, spievalo, recitovalo i počítalo – so šťastným koncom. Nakoniec i dojatý Gargamel priznal, že lepšie je na svete tomu, kto má kamarátov, ktorí mu pomáhajú. Hrdí prváčikovia boli deviatakmi jednohlasne uznaní za hodných pasovania a tak ich vyzdobili krásnymi šerpami a obdarovali pamätnými listami a darčekmi. Veru tak – s kamarátmi je život nielen krajší, ale aj jednoduchší. Dovidenia, kamaráti!

Školské spoločenstvo cirkevnej SpŠ Malacky.


.

Je ok, ak nie si ok BSK