Nikdy nebol v žiadnej politickej strane a preto sa vo svojich 56-tich rokoch rozhodol kandidovať za poslanca VÚC Trnava ako nezávislý kandidát za okres Senica. Prinášame Vám krátke predstavenie Štefana Šimkoviča.

stefan-simkovic-zahori-600x360px

Rozhodli ste sa kandidovať za poslanca VÚC Trnava. Aké máte skúsenosti s riadením samosprávy?
Už 23 rokov pracujem v oblasti samosprávy, od roku 1990 som nepretržite starostom Kuklova. V roku 1991 som bol jedným zo zakladajúcich členov Združenia miest a obcí záhorskej oblasti (ZoZo).V roku 2007 som sa stal predsedom mikroregiónu Šaštínsko združujúcim 10 obcí z regiónu Záhorie (Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, Čáry, Kuklov, Kúty, Lakšárska Nová Ves, Moravský Svätý Ján, Sekule, Smolinské, Šaštín-Stráže). V rokoch 1972 – 1981 som ako aktívny hráč futbalového klubu Slovenský hodváb Senica reprezentoval náš región v oblasti profesionálneho futbalu. V deväťdesiatych rokoch som bol členom ústrednej rady Slovenského červeného kríža, radovým členom som zostal dodnes. Od roku 1999 som členom folklórnej skupiny Kuklovjané.

Jednou z vecí, o ktoré sa stará kraj, sú cesty a dopravné spojenia. Ako sa pozeráte na túto oblasť?
Spojenie obcí so Senicou verejnou dopravou sa musí posilniť. Kraj musí prispievať aj na menšie obecné autobusové spojenia a spojenia k najbližšej železničnej stanici, ak ju obce nemajú. Rovnako cestovné poriadky vlakov a autobusov v Senickom okrese sa musia lepšie zosúladiť s dopravou a prípojmi do Bratislavy a Trnavy. V neposlednom rade musíme cestovanie hromadnou dopravou pravidelne zvýhodňovať a ceny lístkov v prímestských autobusoch nesmú rásť. Nesmieme zabudnúť ani na dôslednejšiu a včasnú opravu výtlkov na cestách II. a III. triedy, ktoré kraj spravuje. Opravou ciest to nekončí, Správa a údržba ciest Trnava sa musí pravidelne starať aj o kosenie a údržbu okolia ciest.

Ako vidíte prerozdeľovanie dotácií na kultúru, šport a v sociálnej oblasti?
Kraj musí prerozdeľovať dotácie na kultúru a šport spravodlivejšie. Dotácie nesmú byť podriadené politickej podpore vedenia župy. Okrem podpory menších obecných akcií musia dostať zelenú aj regionálne akcie spájajúce aktivity rôznych obcí. Kraj musí viac a pravidelnejšie komunikovať s obcami o ich potrebách. Záhorie musí dostať rovnakú podporu ako ostatné regióny kraja. Akcie a aktivity kraja sa nesmú sústreďovať len v Trnave. Obce nesmú byť rukojemníci dotácií z kraja. Pravidlá musia byť jasne nastavené, starostovia a riaditelia zariadení v pôsobnosti kraja musia vedieť kedy a s akou podporou môžu počítať. Podpora v sociálnej oblasti by mala byť zameraná na všetkých dôchodcov. Zapojenie eurofondov môže výrazne zvýšiť úroveň ich života. Nikdy som nesľuboval vzdušné zámky. Viem sa ale zaručiť, že budem presadzovať všetko, na čo má naše Záhorie nárok. Stojím si za tým, že Trnavský samosprávny kraj sa nekončí na Bielej hore!

Tlačová správa


.
Toto je čítané

Senické zastupiteľstvo sa bude venovať úveru na modernizáciu mestskej bytovky

Zastupiteľstvo mesta Senica zaradilo do programu svojho štvrtkového (18.4.) rokovania rozhodnutie o…

BM: Ustekana sobota