Podľa posledného prieskumu Agentúry MVK má 9. novembra najväčšie šance v boji o post bratislavkého župana trojica Frešo, Flašíková a Krajcer.

volby-vuc-bratislavsky-kraj-okres-malacky-benova-flasikova-krajcer

Záhorí.sk – správy z vašej ulice sa za vás opýtalo favoritov volieb čo považujú za najzávažnejší problém na Záhorí, ako by riešili poplatky v malackej nemocnici a čo by urobili ako prvé po zvolení. K trojici favoritom sme pridali aj kandidáta z Malaciek Oskara Dobrovodského.

 

Oskar Dobrovodský – Národ a Spravodlivosť
Čo považujete za najzávažnejší problém na Záhorí?
Čo sa týka problémov Záhoria, problémy má tak jeho bratislavská ako aj trnavská časť. Je ich veľa, a tažko povedať, ktorý problém je vážnejší a ktorý znesie odklad. Asi sa je potrebné uvážlivo pustiť do všetkých, niekde sa bude dariť viac niekde menej. Niektoré má kraj v rukách, inde musí krajská samspráva vyvíjať tlak na ministerstvá či zastupiteľstvá. Problémom sú cesty, zdravotníctvo, stav škôl, hrozba povodní a neprispôsobiví spoluobčania terorizujú nielen Družstevnú ulicu ale i ďaľšie lokality ako napríklad Holíč.

Ako sa staviate k dotáciam pre nemocnicu v Malackách, zrušili by ste povinné vstupné poplatky do ambulancií? Ak áno ako.
Nemocničná, a.s. vykazuje v súvislosti s poskytovaním ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) a lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) stratu cca 900 tisic eur. Je jasné že mesto Malacky a okolité obce potrebujú ÚPS a LSPP, preto v princípe niet dôvod namietať voči dotácii z kraja. Optimálne by bolo aby samosprávny kraj definoval verejný záujem, čo všetko je ochotný v tomto smere dotovať a vyhlásiť súťaž o poskytovanie tejto starostlivosti v regióne Malacky. Poskytnutie slúbenej dotácie objektívne vybranému víťazovi súťaže by už nevyvolávalo pochybnosti. Dnes je vo vyberaní poplatkov v zdravotníctve taký chaos, že tu kraj zmôže málo. Ale to neznamená, že predseda samosprávneho kraja sa bude tomu len prizerať. Tu je treba vyvinúť tlak na vládu Smeru, teda na vládu istôt, aby dala tieto veci do poriadku a financovanie zdravotníctva zastabilizovala celkovo. Tu už je načase urobiť rázne poriadok. Musí byť jasné pre celé Slovensko, či lekári môžu vôbec poplatky vyberať a ak áno tak začo a v akej výške.

Čo by ste riešili s ohľadom na Záhorie ako prvé po vašom zvolení?
Ako prvé po zvolení je dôležité zabezpečiť efektívnu činnosť krajskej samosprávy a zodpovedné hospodárenie vo všetkých oblastiach kde má kraj kompetencie. Kraj musí fungovať ako celok, nedá sa sústrediť na nejaké vybrané oblasti činností a ostatné nechať chátrať.

 

Pavol Frešo – KDH, SDKÚ, Most-Híd, SaS, SMK, OKS, Strana zelených
Na otázky zaslané emailom zatiaľ neodpovedal.

 

Monika Flašíková Beňová – SMER
Čo považujete za najzávažnejší problém na Záhorí?
Za najzávažnejší problém na Záhorí považujem ohrozenie pohotovostnej a záchrannej služby v nemocnici v Malackách a vyberanie poplatkov v zdravotníckych zariadeniach pre obyvateľov.

Ako sa staviate k dotáciam pre nemocnicu v Malackách, zrušili by ste povinné vstupné poplatky do ambulancií? Ak áno ako.
Hlavným problémom Malackej nemocnice je neschopnosť dohodnúť sa s prevádzkovateľom a zbavovanie sa zodpovednosti. Ja chcem dohodnúť nové, transparentné a hlavne lacnejšie riešenie a zároveň zrušiť poplatky v zdravotníckych zariadeniach pre obyvateľov. Je potrebné okamžite začať rokovania s prevádzkovateľom nemocnice. Ak by nepristúpil na naše podmienky, tak budeme nútení hľadať nového prevádzkovateľa tak, aby boli zachované všetky služby a aby boli zároveň zrušené všetky poplatky. Chcem zabrániť tomu, aby sa stal z chorôb pacientov výnosný biznis.

Čo by ste riešili s ohľadom na Záhorie ako prvé po vašom zvolení?
Ako som už uviedla, ako prvé by som riešila problémy v zdravotníctve v súvislosti s malackou nemocnicou. Prioritne by som sa zamerala aj na vybudovanie prvej odbornej strednej školy v Malackách tak, aby deti nemuseli každé ráno cestovať do školy až do Bratislavy.Rovnako je mojou prioritou zrušenie nezákonného vyberania poplatkov pre seniorov v sociálnych zariadeniach.

 

Daniel Krajcer – NOVA
Čo považujete za najzávažnejší problém na Záhorí?
Záhorie sa rozprestiera v dvoch krajoch: v Trnavskom i Bratislavskom. Vyjadrím sa k problémom, ktoré sa týkajú výhradne Bratislavského kraja. Tých je, samozrejme, viacero, no za závažné považujem hlavne:
1. problém nemocnice v Malackách,
2. problém spolunažívania s neprispôsobivými občanmi na Družstevnej ulici v Malackách,
3. kolóniu v Plaveckom Štvrtku.
Rovnako urýchlene treba riešiť chýbajúcu políciu v Záhorskej Vsi, ďalej je nutné vytvoriť podmienky na budovanie zariadení sociálnych služieb a nepochybne treba zastaviť úvahy o možnom predaji kaštiela v Stupave.
A už len keď sa prejdete po ceste medzi Malackami a Rohožníkom, je zrejmé, že aj táto cesta potrebuje úpravy.

Ako sa staviate k dotáciam pre nemocnicu v Malackách, zrušili by ste povinné vstupné poplatky do ambulancií? Ak áno ako.
Všetci občania, s ktorými som o malackej nemocnici hovoril, sa sťažovali nielen na vysoké vstupné poplatky, či na poplatky za lôžkové časti, ale nevynechali ani chýbajúce oddelenia. Viem, že v prvej polovici tohto roka prevádzkovateľ nemocnice požiadal bratislavskú VÚC o dotáciu vo výške 3 milióny euro na zachovanie chodu pohotovostnej služby. Treba urobiť dve veci:
1. zrušiť spomínané poplatky
2. zanalyzovať zmluvu medzi bratislavskou VÚC a spoločnosťou, ktorá prevádzkuje malackú nemocnicu. Až potom budeme schopní dohodnúť úpravu zmluvy tak, aby boli spokojné obe strany a pacientom sa mohla poskytovať riadna zdravotná starostivosť tak, ako sa na 21. storočie patrí.

Čo by ste riešili s ohľadom na Záhorie ako prvé po vašom zvolení?
Ako prvé by som sa stretol so všetkými starostami a primátormi a nastavil s nimi úplne nový systém komunikácie. V prvom rade si potrebujem vypočuť ich problémy, s ktorými sa boria a podľa stupňa závažnosti by ich v spolupráci s nimi župa začala riešiť. Samozrejme, treba tomu rozumieť tak, že župný úrad je schopný riešiť mnohé problémy súčasne.


Zoznam kandidátov: 
Na župana a poslancov za Malacký okres 


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024