Nájde sa len málokto na Záhorí, kto si rok po voľbách spomenie aspoň na jedno meno poslanca, ktorý ho zastupuje v kraji.

volby-vuc-2013-web

Záhorie zastupuje v Bratislavskom a Trnavskom samosprávnom kraji celkovo 13 poslancov. Zistiť niečo o ich práci je skoro nemožné. Rozhodli sme sa ich teda osloviť za vás emailom s otázkou, ktoré 3 najzásadnejšie veci sa im podarilo presadiť v rámci pôsobenia v samosprávnom kraji.

Na email zareagovali len traja z nich. Poslanci rozhodujú o cestách, doprave, školstve či dotáciach do sociálnej oblasti v kraji. Pri voľbách 9. novembra rozhodnete o smerovaní nášho Záhoria v oboch krajoch.

3 najzásadnejšie veci, ktoré sa podarili presadiť v rámci pôsobenia v samosprávnom kraji

Radovan Prstek – poslanec TTSK za okres Senica

  1. V minulom volebnom období som presadzoval dotácie pre obce na kultúrne podujatia, opravu ciest v okrese a podporoval som projekt obchvatu Senice.
  2. V rámci školstva to bolo presadzovanie rekonštrukcie a prevod internátu do majetku SOU Senica, ako aj výstavba novej telocvične SOU Senica.
  3. V nedposlednom rade to bola podpora v oblasti zdravotníctva – podpora rekonštrukcie a vybavenosti nemocnice v Skalici.

 

Štefan Mikula – poslanec TTSK za okres Senica

  1. Poslanecká práca je proces kontinuály, vyvíjajúci sa. Podarilo sa mi spolu s kolegami pri tom malom množstve peňazí v posledných rokoch zachovať a vypísať granty, lebo často sú jediným zdrojom na uskutočňovanie kultúrnych, športových akcií, granty zamerané na zdravie a socialnu oblasť.
  2. Neustálou komunikáciou v rámci Rád škôl v ktorých som nominovaný za VUC som prispel k realizácii oprávnených požiadaviek škôl a našli sme formy riešenia.Obchodná Akadémia Senica, SOŠ Skalica, ale aj ostatné stredné školy okresov Senica a Skalica.
  3. Aj za mojej pomoci dosiahla VUC Trnava v rámci hodnotenia Transparency International Slovensko III.miesto v hodnotení VUC v rámci Slovenska.

 

Zdenko Čambal – poslanec a podpredseda TTSK za okres Skalica

  1. Ako podpredseda TTSK, ktorý má v portfóliu činnosti obidva Záhorácke okresy Senicu aj Skalicu konštatujem, že na výnimky úsekov UNÍN – Petrova Ves a Podbranč, sa zrekonštruovali a opravili všetky nevyhovujúce úseky dopravnej infraštruktúry II. a III. triedy.
  2. Dokončil sa transformačný a ozdravný proces regionálnej nemocnice v Skalici. Z eurofondov sa získali prostriedky vo výške cca. 4 milióny eur, ktoré sa úspešne do tohto zariadenia implementovali, čím sa pre pacientov zvýšil komfort a vďaka novej diagnostike kvalitnejšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
  3. Aj napriek úsporným opatreniam zostala zachovaná finančná grantová schéma pre podporu športu, mládeže, sociálnej a zdravotnej problematiky a kultúry v našom kraji.

 

Na otázku Záhorí.sk – správy z vašej ulice zatiaľ nezareagovali poslanci:
Trnavský samosprávny kraj za okres Senica
Ľubomír Parízek
Jozef Hladík
Ferdinand Beňa

Trnavský samosprávny kraj za okres Skalica
Stanislav Chovanec
Jozef Hazlinger

Bratislavský samosprávny kraj za okres Malacky
Marián Haramia
Jozef Ondrejka
Ladislav Balla
Vladimír Mikuš
Pavel Slezák


.
Toto je čítané

Senické zastupiteľstvo sa bude venovať úveru na modernizáciu mestskej bytovky

Zastupiteľstvo mesta Senica zaradilo do programu svojho štvrtkového (18.4.) rokovania rozhodnutie o…

BM: Ustekana sobota