Hlavný editor portálu Malackepohlady.sk – Martin Macejka – sa rozhodol kandidovať do Zastupiteľstva BSK. Je jedným z trinástich kandidátov na tri poslanecké miesta vo volebnom obvode číslo 9: Malacky, Gajary, Jakubov, Kostolište, Láb, Malé Leváre, Plavecký Štvrtok, Studienka, Suchohrad, Veľké Leváre, Záhorie (vojenský obvod), Záhorská Ves, Závod. Čo ho k tomuto rozhodnutiu viedlo?

martin-macejka-malacky

Prečo si sa rozhodol kandidovať za poslanca VÚC?
V rámci pôsobnosti kraja vidím možnosti na realizovanie svojich vízií (predstáv), najmä v oblasti, ktorej sa aktívne venujem na rôznych fórach – prepojenie histórie s cestovným ruchom.

Čo nové prinesieš pre región?
Región mal z historického hľadiska určité miesto v krajine, určité poslanie. Pri spoločenských zmenách, ktoré prebehli v 20. storočí, sa na “ducha” regiónu trochu zabudlo. Dával sa dôraz na materiálnu stránku, budovanie, modernizáciu, skvalitňovanie životnej úrovne. Teraz je priestor na ukotvenie identity regiónu, na oživenie spomenutého “ducha”, tiež na jeho prezentáciu. Nie je to možno nová myšlienka, ale chcem sa pokúsiť o jej realizáciu. Post regionálneho poslanca ponúka oveľa väčšie možnosti ako post pracovníka múzea alebo redaktora Malackých pohľadov.

Ako vidíš svoje šance?
Na tri “postupové” miesta je viac reálnych kandidátov. Myslím, že patrím medzi nich. Veľa závisí od toho, kto pôjde a kto nepôjde voliť, výsledky môžu byť tesné. Myslím si, že rozhodne najmä účasť mladých voličov.


Martin Macejka

Kandidát na poslanca zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja vo volebnom obvode Malacky a okolie.

Biografia
Som vyštudovaný učiteľ, historik a právnik.
Pracujem profesionálne aj vo voľnom čase pre Malacky a Záhorie:

  • v Múzeu M. Tillnera (MCK);
  • na Gymnáziu sv. Františka Assiského a pre OZ MLOK;
  • napísal som niekoľko kníh a mnoho článkov, týkajúcich sa našej regionálnej histórie;
  • prevádzkujem s ďalšími dobrovoľníkmi portál www.malackepohlady.sk

Aktivity
MCK Malacky, Gymnázium sv. Františka Assiského, občianske združenie MLOK
Moja vízia: Záhorie – región hodnotný pre turistov aj domácich:

  • spoznajme a rozvíjajme existujúce kultúrne a historické hodnoty
  • infraštruktúra cestovného ruchu pre náš voľný čas aj návštevníkov

Platená správa


.

INAT Rezanie laserom