Tím, ktorí sa venujú športu v Malackách nás netreba predstavovať. Pre tých ostatných len v skratke. Sme futbalový klub, ktorý vznikol v roku 2002. Zastrešujeme futbalistov od prípravky až po dorast.

futbalisti-zolik-Malacky

Tento rok bol pre nás veľmi významný. Nielen, že sme boli zvolený za kolektív roku, dosiahli sme výborné výsledky, ale podarilo sa nám viac-menej svojpomocne dokončiť naše futbalové ihrisko. Tam, kde predtým rástla burina je teraz náš futbalový stánok. Odpracovali sme na ňom veľa hodín svojho voľného času, po ktorom sme mali samozrejme tréningy. Pomáhali rodičia, tréneri a ľudia, ktorým záležalo na tom, aby sa v našom meste budovalo niečo pre deti, ktoré sa chcú hýbať.

Preto je pre nás nepochopiteľné, že v noci zo dňa 31.10. na 01.11.2013 vnikli do nášho areálu neznámi páchatelia, ktorí nám spôsobili škodu za viac ako 3.000 €. Nielenže nám ukradli lopty, kopačky, rozlišovacie dresy, 5 sad dresov, sieťky na bránu, zelené dresy s nápisom Žolík Malacky, ale vykradli nám aj bufet, ktorý slúžil aj pre hostí, ktorí hrali na našom ihrisku. Je to veľká finančná strata pre náš klub sme totiž odkázaní nielen na sponzorov (tak ako všetci športovci), ktorým sa odmieňame našimi výsledkami, ale aj na našich rodičov, ktorí nám finančne prispievajú na klubové oblečenia a prepravujú nás na zápasy vlastnými autami.

Preto sa na Vás obraciame so žiadosťou o finančný príspevok na náhradu škody, ktorú nám spôsobili. Budeme vďační za každú finančnú čiastku.Dobrovoľné príspevky prosím zasielať na číslo účtu 6619830005/1111 UniCredit Bank Slovakia, a.s., variabilný symbol 2013, konštantný symbol 0308 alebo ak si nájdete čas budeme mať na Malackom poháre v športovej hale Malina svoje stanovisko, dňa 24.11.2013 v čase medzi 17.00 a 20.00 hod , kde nám môžete prispieť podľa vlastného uváženia. Pri prevode na bankový účet napíšte do doplňujúcej informácie Vaše meno a priezvisko, aby sme sa Vám verejne poďakovali.

Zároveň Vám budeme vďační za akékoľvek informácie, ktoré povedú k objasneniu krádeže.

Futbalisti Žolíka Malacky
Za Žolík Malacky: Bc. Silerová


.
Toto je čítané

Pestovanie a predaj zeleniny má v Zohore bohatú históriu

Klimatické i pôdne danosti v obci Zohor vytvorili už v dávnejších dobách vhodné podmienky na…

BM: Ustekana sobota