Nadácia pre deti Slovenska sa verejnosti i tento rok pripomína s dôležitou myšlienkou a posolstvom Hodiny deťom – témou filantropie a prosbou o pomoc pri podpore jedinečných projektov pre deti a mladých ľudí na Slovensku.

 

hodina-detom

Motto tohtoročnej kampane „Veľké sny potrebujú malú pomoc“ spolu s jej hlavnými hrdinami – samotnými deťmi reprezentujú tisíce detí a mladých ľudí, ktorým Hodina deťom dosiaľ pomohla – deti zdravé i choré, talentované i hendikepované v rodinách, školách, centrách voľného času, v nízkoprahových kluboch, krízových centrách i detských domovoch.
Podporené projekty sa zameriavajú na rozvoj osobnosti a tvorivosti u detí, skvalitňovanie školského prostredia, budovanie bezpečného prostredia u detí, ale i na intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí.

Za 14 rokov podporila Nadácia pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom viac ako 1525 projektov v sume 4 491 977,94 EUR. V minulom roku to bolo 48 projektov v sume 191 218,21 EUR a priamy prínos z realizovaných aktivít malo viac ako 6 900 detí a mladých ľudí. Realizované projekty však majú ďalekosiahly dopad i na širšie komunity; v rámci minulého ročníka to bolo 49 267 ľudí.
K úspešne zrealizovaným aktivitám patrí aj podpora projektu BUDDY občianskeho združenie PRO VIDA, ktoré sa venuje deťom z detských domovov. Andrea Haršányová: „Projekt BUDDY je o vytváraní blízkych priateľských vzťahov, o učení sa pomocou hier, o vzájomnej pomoci a rešpekte. Jeho cieľom je zvyšovať kvalitu života detí žijúcich v domovoch. Pozitívne pôsobí na zmierňovanie negatívnych dopadov, ktoré sú spojené s pobytom detí v ústavnej starostlivosti a napomáha im pri zvládaní bežných životných situácii a začlenení sa do spoločnosti, v čase ich odchodu z detského domova. V rámci projektu realizujeme aktivity zamerané na podporovanie osobnostného rozvoja, sociálnych zručností, prostredníctvom dobrovoľníkov sprevádzame mladých ľudí z domovov pri ich osamostatňovaní sa a mladým dospelým pomáhame pri hľadaní ubytovania, uplatnení sa na trhu práce či začleňovaní sa do komunity“.

Hodinu deťom je možné podporiť :
Práve v týchto dňoch, 13.-15. novembra 2013, darovaním ľubovoľného finančného príspevku do pokladničiek dobrovoľníkov počas verejnej zbierky v 72 mestách a obciach Slovenska
Zaslaním prázdnej SMS na číslo 800 a darovaním hodinovej mzdy v hodnote 4 eurá kedykoľvek do 31.marca 2013
Zaslaním prázdnej SMS na číslo 800 alebo zavolaním na pevnú linku 14 222 počas TV šou Hodina deťom na Jednotke RTVS 8. decembra 2013
Zriadením trvalého alebo jednorazového bankového príkazu alebo prostredníctvom on-line formulára na www.nds.sk

Všetky podporené projekty i jednotlivé realizované aktivity si môže verejnosť pozrieť priamo v on-line aplikácii, ktorú plnia samotní grantisti v reálnom čase na www.hodinadetom.sk alebo www.nds.sk.

Na splnenie veľkých snov stačí málo od každého z nás…
V mene detí a mladých ľudí Slovenska vám srdečne ďakujeme!


.
Toto je čítané

Novým generálnym riaditeľom BVS sa stal Ladislav Kizak

Novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) sa stal…

20 rokov