Sekcia krízového riadenia Ministerstvo vnútra sa rozhodla usporiadať 1.12. Národný deň čísla tiesňového volania 112.

Pri tejto príležitosti bola vyhlásená výtvarná súťaž „Nakresli svojho Integráčika“ pre materské a základné školy. Do obvodného kola v rámci okresov Senica a Skalica sa zapojilo 11 materských škôl a 7 základných škôl. Celkom bolo k vyhodnoteniu zaslaných 55 prác. Porotou bolo ocenených 10 prác vo dvoch kategóriách, ktoré postúpili do krajského kola. V kategórii materské školy to boli práce Michala Hornáčka z MŠ Skalica pracovisko Hurbanova ul., Bianky Borsaníkovej z MŠ Hlboké a Xuan Xuan Zhen Ye z MŠ Skalica pracovisko Hviezdoslavova ul. V kategórii základné školy postúpili : Šimon Šinko (ZŠ Jablonica), Emília Batková (Súkromná ZŠ Skalica), Jakub Huliman a Monika Kwašnievská (ZŠsMŠ Unín), Adrián Plaček (ZŠ Smrdáky), Adam Bača a Sára Švárna (ZŠ Mudrochova ul. Senica).

Cieľom súťaže bolo oboznámenie sa detí s integrovaným záchranným systémom (ďalej len „IZS“). Propagácia IZS a čísla tiesňového volania 112 je najmä medzi deťmi dôležitá, pretože často nepoznajú správny účel tohto čísla a to je príčinou mnohých neoprávnených volaní a zbytočnej záťaže operátorov 112-ky.
V rámci krajského kola, ktoré prebehlo bezprostredne po obvodnom, sa v kategórii základné školy umiestnila na prvom mieste práca Adama Baču a na treťom mieste práca Sáry Švárnej. Obe postúpili do celoštátneho kola, ktoré bude vyhodnotené v rámci Národného dňa čísla tiesňového volania 112 1.decembra. Gratulujeme a držíme palce.

Igor Janšák
vedúci odboru KR Okresný úrad Senica


.

Osobnosti kraja BSK