Spojená škola sv. Františka Assiského v Malackách získala významné ocenenie v rámci celoslovenskej zdravovednej súťaže „Hovorme o jedle“.

hovorme-o-jedle-malacky

Súťaž sa pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a Ministerstva školstva konala v dňoch 14. – 18 .októbra 2013. Jej cieľom bolo vzdelávať sa o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia. Úlohou do súťaže zapojenej školy bolo pripraviť nejakú zaujímavú a podnetnú školskú aktivitu k niektorej z desiatich vyhlásených tém.

hovorme-o-jedle-malacky2

Naša škola sa rozhodla zapojiť do súťaže v každej ponúknutej téme a pre deti základnej školy zorganizovala nevšedné súťažné disciplíny – ich zámerom bolo, aby sa deti o zdravovede učili sami. Vlastným zberom informácií, ich vyhodnocovaním a prezentáciou ostatným spolužiakom. Súťažilo sa v rámci triednych kolektívov II. stupňa a naším cieľom bolo zapojiť čo najväčší počet detí. Ako? Prvá súťažná disciplína mala individuálny charakter – každý žiak musel spracovať to najdôležitejšie o vybranej potravine z dennej témy. Získané informácie mal za úlohu spracovať vo forme posteru a potom aj v obmedzenom časovom limite prezentovať ostatným žiakom v triede. Každý musel vynaložiť úsilie na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku, pretože nebojoval len sám za seba (resp. o známku z biológie) ale zároveň získaval body do celkového hodnotenia triedy. V druhej – skupinovej – súťažnej disciplíne bolo spoločnou úlohou jednotlivých triednych družstiev ľubovoľnou formou spracovať obsah pridelenej dennej témy („Jedz a hýb sa“, „Nezanedbávaj pitný režim“, „Potraviny – zdroj života“, „Sleduj informácie na obale potravín“, „Odkiaľ jedlo pochádza?“) a prezentovať ho v spoločenskej miestnosti odbornej porote! Výsledky sa opätovne bodovali a počítali do celkového poradia. A tak sa robili pútavé projekty, pozoruhodné multimediálne prezentácie i umelecké postery – a nielen to, ale boli sme svedkami aj režisérsky „dokonalých“ divadielok, tancov, hraných scénok a recitovaných básničiek. Všetko v duchu hlavného hesla – zdravo a kreatívne!

hovorme-o-jedle-malacky3

Množstvo rozmanitých nápaditých aktivít vysoko prekročilo očakávania, s ktorými sme do súťaže vstupovali. Činorodosť, vynaliezavosť a hravá energickosť detí potešili každého prítomného, ba aj tých neočakávaných – hostí z Rádia Regina. Víťazné triedy za odmenu získali zdravovedný balíček plný „správnych“ dobrôt, no všetci mali skvelý pocit z obohacujúcej činnosti. Záznamový materiál z celého týždňa sme spracovali a vo forme súťažných príspevkov poslali do sveta. A výsledok? V konkurencii 164 škôl a neuveriteľných 924 príspevkov (!) z celého Slovenska sme získali nádherné celoškolské vysvedčenie – 1. miesto v kategórii/dennej téme: „Potraviny – zdroj života“. Je potrebné povedať, že do tejto témy sa okrem ôsmakov zapojili aj všetci žiaci I. stupňa našej školy, ktorí pripravili nádhernú potravinovú pyramídu (možno sa presvedčiť i na vlastné oči pri návšteve školy). Riaditeľ školy Daniel Masarovič na záverečnom slávnostnom vyhodnotení súťaže v priestoroch hotela Carlton v Bratislave dňa 14.11.2013 prevzal nielen finančnú odmenu pre víťaznú školu, ale aj diplom zaraďujúci našu cirkevnú školu do najvyššej kategórie ocenených škôl – do zlatého pásma! Vedenie školy ďakuje všetkým deťom a učiteľom školy, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii tejto nádhernej akcie. Veríme, že týmto príspevkom k zdravému telu sa zveľadia a ozdravia aj naše duše.

Daniel Masarovič


.

Osobnosti kraja BSK