Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, schválil pre mesto dotáciu vo výške 5000 eur na projektovú dokumentáciu na výstavbu nízkonákladových bytových jednotiek pre sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva na Družstevnej ulici.

romovia-malacky-cas-skFoto: Čas.sk

Lokalita pre stavbu zatiaľ nie je vyšpecifikovaná a k jej presnému určeniu bude potrebný súhlas mestského zastupiteľstva.

(tabu, Týždenník Záhorák)


.

BM: Ustekana sobota