Naše občianske združenie 90871.sk sa opäť po roku zapojilo do charitatívneho programu Darujte Vianoce, ktorý už dvanásty rok vyhlásila Nadácia Orange. Rozhodli sme sa pomôcť DSS MUDr. Dallosa v Moravskom Sv. Jáne a spracovali tak projekt pod názvom „Na veselú nôtu v domove dôchodcov“.

Projekt bol úspešný a nadáciou podporený. Jeho cieľom bolo predovšetkým prejavenie spolupatričnosti ľudom, ktorí už nemajú nikoho blízkeho resp. ich rodiny o nich príliš nejavia záujem, podporiť ich, aby neupadali na duchu a pripraviť im príjemné vianočné popoludnie s kultúrnym programom, v rámci ktorého bolo odovzdanie spoločného darčeka a potom pre každého z nich malý osobný darček.

vianocny-darcek-domov-dochodcov-mudr-dallosa-moravsky-svaty-jan

Prekvapenie pre obyvateľov domova sme pripravili na poslednú adventnú sobotu (21.12.2013), kedy sme im prišli odovzdať vianočný dar. Tým spoločným darčekom bol nový veľký televízor, ktorý je pre mnohých z nich jediným spojením s vonkajším svetom, keďže nie všetci sú mobilní a môžu sa zúčastňovať na rôznych podujatiach, absolvovať výlety či iné aktivity mimo DSS. Okrem toho, práve v tento zimný čas je práve sledovanie ich obľúbených programov jednou z mála činností, ktorým sa môžu venovať a čas im tak uteká rýchlejšie.

vianocny-darcek-domov-dochodcov-mudr-dallosa-moravsky-svaty-jan5

Naše pozvanie podieľať sa na kultúrnom programe s radosťou prijal FZ Fjertúšek. Skupinka mladých dievčat a chlapcov v ľudových krojoch s veselou piesňou, koledou i tancom takto potešila tieto naše starenky a starečkov. A samozrejme aj nás, ostatných zúčastnených, a chvíľami nezostalo jedno oko suché pri tých silných emóciách, ktoré sa niesli domovom.

vianocny-darcek-domov-dochodcov-mudr-dallosa-moravsky-svaty-jan4

Týmto ďakujeme Nadácii Orange za poskytnutie finančného daru, aby sme mohli realizovať tento projekt. V neposlednom rade vyjadrujeme veľkú vďaku aj pani Zuzke Recskovej, ktorá ako jedna z posudzovateľov projektu sa rozhodla tiež prispieť z vlastných prostriedkov na zakúpenie televízora. Túto pomoc si ceníme o to viac, nakoľko je pani Zuzka vozíčkarka a z vlastných skúseností chápe potrebu spojenia imobilných občanov s okolitým svetom.

vianocny-darcek-domov-dochodcov-mudr-dallosa-moravsky-svaty-jan3

Ďalej: Fotogaléria (36 fotografií)

vianocny-darcek-domov-dochodcov-mudr-dallosa-moravsky-svaty-jan2

Za občianske združenie 90871.sk ešte raz veľké ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohto predvianočného posedenia s ľuďmi, ktorí si to zaslúžia, potrebujú pohladenie a kúsok milého slova, aby aspoň v tento sviatočný čas zabudli na denný stereotyp a bezmocnosť, s ktorou bojujú každý deň.

vianocny-darcek-domov-dochodcov-mudr-dallosa-moravsky-svaty-jan6


.

Lapková patrola