erb_levareObecný úrad Veľké Leváre, Miestny spolok Slovenského červeného kríža vo Veľkých Levároch a Sociálna, zdravotná a bytová komisia pri OZ vo Veľkých Levároch oznamujú občanom, že v pondelok (20.1.) organizuje odber krvi od 8:00 hod. v Kultúrnom dome vo Veľkých Levároch.

Odberu sa môže zúčastniť občan vo veku 18 – 60 rokov. Bližšie informácie o darovaní krvi budú poskytnuté na tel. čísle 0908 764 944.

Ľ. Kunáková


.

Osobnosti kraja BSK