Projekt Záhorie, Malacky – odkanalizovanie je v záverečnej rovinke. 2. januára nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie.

odkanalizovanie_malacky

Občania Malaciek dostali viac ako 16 kilometrov novej kanalizácie a po mesiacoch rozkopávok a stavebných prác vo veľkej časti mesta ju môžu začať konečne využívať. Projekt s oficiálnym názvom Záhorie, Malacky – odkanalizovanie a mottom Investícia do vašej budúcnosti je míľnikom v histórii mesta. Je jedným z najväčších projektov, má hodnotu vyše 14 a pol milióna eur.  Nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu Európskej únie cez operačný program Životné prostredie pokrýva 85 % nákladov. 10% nákladov je pokrytých zo štátneho rozpočtu a zvyšných 5 % nákladov, t. j. 733 081,62 €, pokrýva mesto Malacky.

Cieľom projektu je vyššia kvalita života občanov a lepšia ochrana životného prostredia. Odkanalizovaním sa zníži znečisťovanie podzemných vôd a pôdy, a tým sa zlepší životné prostredie. Zvýši sa hodnota domov pripojených na kanalizáciu a kvalita života ich obyvateľov.

Kým tento projekt sa končí, mesto už pracuje na ďalšom. Týka sa tých domov či častí ulíc, ktoré do prvého projektu odkanalizovania neboli zahrnuté. V súčasnosti mesto čaká na právoplatnosť vydaného stavebného povolenia na projekt Záhorie, Malacky – odkanalizovanie – predĺženie trás kanalizácie. Investorom výstavby bude BVS, a.s., ktorá plánuje začať s výstavbou na jar 2014.

Michaela Janotová


.
Toto je čítané

Ako skupina priateľov oživila tradíciu ochotníckeho divadla v Borskom Mikuláši

Divadlo na Búroch má bohatú tradíciu. V minulosti v ňom pôsobili ochotníci,…

BM: Ustekana sobota