S cieľom pozitívneho ovplyvnenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a predovšetkým v záujme znížiť počet nehôd s následkami na životoch a zdraví, vyhlásilo Prezídium Policajného zboru až do odvolania celoslovenskú dopravnú akciu.

policia-kontrola-radar

Už od včerajšieho dňa, teda 14. januára, sú v jednotlivých krajoch podľa vlastnej bezpečnostnej analýzy, kontroly objektívnej zodpovednosti v obmedzenej miere.

To znamená, že využijeme všetky prenosné technické prostriedky, ktoré máme k dispozícii, čiže radary v autách, videokamery i prenosné radary. Zameriame sa najmä na nebezpečné a rizikové úseky s hustou premávkou, kde nie je možné z hľadiska bezpečnosti zastavovať vodičov porušujúcich zákon.

Nepôjde však len o kontrolu dodržiavania stanovených rýchlostí, ale takýmto spôsobom odhalíme napríklad aj jazdu na červenú, nerešpektovanie dopravnej značky Stoj, daj prednosť v jazde, či nesprávny spôsob jazdy (a ďalších povinností podľa §6a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 68/2012 Z. z.). Obmedzená miera znamená, že po zadokumentovaní priestupku policajti overia identitu majiteľa alebo držiteľa vozidla v policajných evidenciách, manuálne vyhotovia platobný rozkaz aj s fotodokumentáciou o spáchaní priestupku a odošlú priestupcovi. Čiže uplatňovanie objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla v súčasnosti ešte nie je realizované plnoautomatizovaným spôsobom.

Vodiči sa musia pripraviť na to, že nebudú pri porušení zákona zastavení policajtmi priamo na ceste, ale držiteľovi vozidla príde pokuta domov poštou. Podľa zákona by mal byť držiteľovi vozidla doručený rozkaz o uložení pokuty za správny delikt do 60 dní od spáchania skutku.

Ďalej: Sadzobník pokút

Záhorí.sk o tom informovala hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Baloghová.


.

BM: Ustekana sobota