Mesto Skalica sa spolu s partnerskými mestami a odborníkmi podujalo vyzdvihnúť život a dielo slávneho arch. Dušana Jurkoviča.

jurkovicova-krizova-cesta

Zástupcovia miest, v ktorých tento výnimočný architekt zanechal svoje diela, začali s realizáciou projektu Architektúra nás spája.
Prvotným krokom bolo usporiadanie konferencie, ktorej hlavným predmetom bola prezentácia Jurkovičovej tvorby a vytvorenie partnerstiev pre spoluprácu na tomto projekte.

Seminár sa konal vo štvrtok 23. januára v skalickom Dome kultúry. Stretnutie zahájil primátor mesta Skalica Ing. Stanislav Chovanec, ktorý privítal mnohých významných slovenských a českých odborníkov zaoberajúcich sa životom i tvorbou tohto slávneho architekta. V zaplnenej Veľkej sále kultúrneho domu odznelo množstvo zaujímavých prednášok.

Výstupom projektu Architektúra nás spája bude realizácia kultúrnej Jurkovičovej cesty, ktorá bude prepájať najatraktívnejšie miesta s Jurkovičovými stavbami, čo povedie okrem iného k zlepšeniu cezhraničnej spolupráce. Výsledkami projektu bude vydanie nového propagačného materiálu Sprievodca Jurkovičovou cestou, vypracovanie designmanuálu značky Jurkovičova cesta, vytvorenie webstránky, ale aj vypracovanie štúdie a podkladov pre následnú registráciu Jurkovičovej cesty prostredníctvom UNESCO.

Projekt „Architektúra nás spája“ bude realizovaný v roku 2014, prostredníctvom Fondu mikroprojektov, Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR. Vedúcim partnerom je Mesto Skalica, Cezhraničný partnerom Mesto Luhačovice.

Terézia Kubová


.
Toto je čítané

Vodič na Pezinskej Babe prekročil rýchlosť o 67 km/h

Vodič išiel na Pezinskej Babe rýchlosťou 137 kilometrov za hodinu. Za prekročenie…

BM: Ustekana sobota