Práce na revitalizácii verejného priestranstva Břeclavská – 1. mája v Malackách idú hladko a podľa plánu. Občania si nový krajší areál užijú ešte tento rok.

revitalizacia-verejneho-priestranstva-breclavska-1-maja-malackyFoto: Google Street View

Zastarané zelené priestranstvo na sídlisku na Ul. 1. mája a priľahlý parčík na Břeclavskej ulici boli v nevyhovujúcom stavebnom a technickom stave, značne opotrebované a morálne zastarané. Revitalizáciou vznikne nové estetické a bezpečné miesto, určené na relax a rekreačný šport. Obe priestranstvá sa prepoja a vznikne súvislý areál, kde si svoje nájdu všetky vekové kategórie.
Pribudne ihrisko a cvičiace prvky pre deti i dospelých, lavičky a odpadkové koše,  prvky mestského mobiliáru a drobnej architektúry. Zrekonštruovaná bude autobusová zastávka na Břeclavskej ul., okolo kaplnky vznikne zhromažďovacie miesto na pietne spomienky. Verejná zeleň bude doplnená, osvetlenie opravené. Vznikne tak estetický a bezpečný areál oddychových zón, relaxu a športového vyžitia v prírodnom prostredí takmer v centrálnej časti mesta. Bezbariérový vstup umožní využitie areálu aj hendikepovaným občanom.

revitalizacia-verejneho-priestranstva-breclavska-1-maja-malacky2Foto: Google Street View
V súčasnosti už je osadené nové verejné osvetlenie, zámková dlažba i nové vzhľadné stojisko pre kontajnery. Práce pokračujú vďaka dobrému počasiu rýchlo aj teraz v zimných mesiacoch. Dokončené by mali byť v nasledujúcich mesiacoch, niektoré druhy zelene však budú môcť byť vysadené až na jeseň.
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Operačný program Bratislavský kraj. Celkové oprávnené náklady projektu sú takmer pol milióna eur, mesto sa spolupodieľa piatimi percentami.

Michaela Janotová


.

Osobnosti kraja BSK