V tomto roku si pripomíname 100 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny, ktorá svojimi dôsledkami zasiahla prakticky do života každej rodiny a mnohé z nich natrvalo poznačila.

Skalicania-v-bratislavskej-posadke-1-sv-vojna-1915-archiv-ZM-v-Skalici

Pri tejto príležitosti sa Záhorské múzeum v Skalici pripojilo k celoeurópskej výzve na dokumentáciu prvej svetovej vojny, do ktorej sa slovenské múzeá zapojili kampaňou Múzeum v čase, čas v múzeu. Zámerom projektu je zdokumentovať a zdigitalizovať zachované predmety a písomný materiál, ktorý sa nachádza v rodinných archívoch (fotografie, listy z vojny, pamätné listy, vojenské priepustky, upomienkové predmety, vyznamenania, súčasti výzbroje a výstroje, dobová tlač a podobne).

V prípade, že máte vo svojich rodinných zbierkach spomínané artefakty a ste ochotní ich poskytnúť na zapožičanie a zdokumentovanie Záhorskému múzeu v Skalici, prosím, kontaktujte nás.

Dr-Pavel-Blaho-ako-vojensky-lekar-v-Kromerízi-1915-archiv-ZM-v-Skalici

Spoločným výsledkom spolupráce bude publikácia Prvá svetová vojna a Záhorie, prezentácia zaujímavých príbehov a predmetov viažucich sa k prvej svetovej vojne počas Noci múzeí v máji 2014, pripravovaná výstava Prvá svetová vojna a Záhorie, ktorá vzniká v spolupráci s MV SR, Štátnym archívom Bratislava, pobočka Skalica v októbri 2014 a projekt Zväzu múzeí na Slovensku Príbeh predmetu. Rok 1914. Okrem toho bude múzeum pracovať na projekte databázy pamätníkov prvej svetovej vojny v rámci regiónu Záhorie.

Kontaktné osoby: ThLic. Mgr. Martin Hoferka, Th.D., historik; Mgr. Róbert Svíba, oddelenie zbierok

Záhorské múzeum v Skalici
Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
tel: 034/664 4230, 034/664 4253
mail: zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk
web: www.zahorskemuzeum.sk

 


.
Toto je čítané

BSK: Pri náraze vtáka do okna ho treba umiestniť do krabice s výstelkou

Pri náraze vtáka do okna ho treba umiestniť do kartónovej krabice s…

HAŠŠO 6/2024