Trnavskí colníci skontrolovali v roku 2013 v okresoch Senica a Skalica 441 elektronických registračných pokladníc, pričom porušenie zákona bolo zistené v 268 z nich.

uhrada_faktur-pokladna-danovy-urad-obchodnik

Podnety im nahlásili aj samotní občania, ktorým sa nepodarilo zaregistrovať svoje bločky do Národnej bločkovej lotérie.

Najčastejším porušením zákona zo strany obchodníkov bolo nezaevidovanie tržby v pokladnici, nevydanie pokladničného dokladu či vydanie pokladničného dokladu, ktorý však nespĺňal náležitosti zákona. U viacerých prevádzkovateľov zistili i viacnásobné porušenia skonštatovala pre Záhorí.sk Iveta Švárna, hovorkyňa Colného úradu Trnava.

V prípadoch, v ktorých bolo možné v zmysle zákona uložiť pokutu za porušenie predpisov v blokovom konaní, boli podnikateľom uložené blokové pokuty. Celková výška takýchto pokút sa vyšplhala v Trnavskom kraji na takmer 13 000 eur. V ostatných prípadoch sa vedú daňové konania vo veci porušenia predpisov.


.
Toto je čítané

Odškodňovanie poľnohospodárov pre škody na plodinách nie je systémové

Klimatické zmeny spôsobené globálnym otepľovaním sa aj na Záhorí prejavujú čoraz častejšie.…

BM: Ustekana sobota