Až 18 dní sa podľa lekárskeho posudku musel liečiť zo zranení spôsobených po útoku psa 17-ročný chlapec z okresu Malacky. Poverený príslušník PZ v tejto súvislosti vzniesol obvinenie 24-ročnej Veronike V. z okresu Malacky.

Rottweiler-utok-holicIlustračné foto.

K útoku psa na človeka prišlo dňa 16.10.2013 v čase okolo 19.00hod v jednej z obci v okrese Malacky. Podľa doterajšieho vyšetrovania obvinená Veronika V. krátko pred útokom psa otvorila vstupnú bránu do dvora, s cieľom preparkovať si vozidlo. Predtým však voľne pusteného psa žiadnym spôsobom nezabezpečila, čo malo za následok, že pes vybehol cez otvorenú bránu z dvora a na chodníku pre objektom patriacim rodinnému domu bezdôvodne napadol a pohrýzol tam stojaceho 17-ročného chlapca. Pri útoku nezabezpečeného psa tak chlapec utrpel tri hĺbkové hryzné rany v oblasti predlaktia pravej ruky, pričom zo zranení sa musel liečiť po do dobu až 18 dní.

Vzhľadom k tomu, že táto žena nezabránila voľnému pohybu psa, aby sa ten nedostal z chovného priestoru dvora rodinného domu na ulicu, ako aj nezabránila tomu, aby napadol poškodeného, ktorému spôsobil takmer 3 týždňové zranenia, teraz jej hrozí za prečin ublíženia na zdraví trest odňatia slobody až na jeden rok.

Ďalej: Pes v Holíči zaútočil a pohrýzol dievčatko do nohy

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave v tejto súvislosti apeluje na všetkých majiteľov psov, pričom im pripomína zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Je nevyhnutné, aby majitelia psov dodržiavali všetky týmto zákonov vymedzené podmienky.
Pre pripomenutie, niektoré z nich vyberáme a žiadame o ich plnenie:
Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácií, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,. Taktiež treba zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
Držiteľ psa a ten, kto psa vedie je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane, alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
Podrobnosti o vedení psa ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením.

Tatiana Kurucová


.

Je ok, ak nie si ok BSK