Štvrtáci sa rozhodujú, čo ďalej po strednej škole. Na výber majú dve možnosti – zamestnať sa alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

skalicki-stvrtaci-via-humana

Aby sme im uľahčili rozhodovanie a študenti dostali možnosť poinformovať sa o možnostiach ďalšieho štúdia, pozvali sme do školy Ing. Martina Hromadu, Ph.D. z “Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)”, ktorý im ochotným a zábavným spôsobom predstavil odbory, základné informácie a podmienky štúdia na univerzite.

Vo svojej prezentácii sa zameral najmä na “Ústav bezpečnostného inženýrství” na “Fakulte aplikované informatiky”, kde pracuje.
Hlavnými oblasťami vedeckej a výskumnej činnosti ústavu sú najmä:
– ochrana majetku a osôb,
– technické prostriedky bezpečnostného priemyslu,
– technológie komerčnej bezpečnosti,
– informačný a krízový management,
– bezpečnostný management,
– modelovanie krízových situácií,
– ochrana obyvateľstva,
– ochrana kritickej infraštruktúry,
– odolnosť kritickej infraštruktúry,
– analýza funkčnosti a penetračné testy systémov technickej ochrany,
– projektovanie systémov technickej ochrany,
– analýza rizík.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky sa rozvíjajúcou školou, ktorá poskytuje širokú ponuku štúdia humanitných, prírodovedných, technických i umeleckých odborov na šiestich fakultách. Je centrom špičkovej vedy a výskumu. S ohľadom na doterajšie dobré ohlasy našich absolventov na túto univerzitu im ju odporúčame. Rozhodnutie je na nich, my im môžeme len držať palce, aby boli v budúcnosti s výberom spokojní.

Kolektív Via Humana


.
Toto je čítané

Ako skupina priateľov oživila tradíciu ochotníckeho divadla v Borskom Mikuláši

Divadlo na Búroch má bohatú tradíciu. V minulosti v ňom pôsobili ochotníci,…

BM: Ustekana sobota