erb_sastin_strazeMesto Šaštín-Stráže vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta riaditela školy Základnej školy, Materskej školy, Základnej umeleckej školy a Centra volného casu.

Termín podania žiadostí je do do 12:00 hod. dňa 2.4. 2014 – rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Mestského úradu vŠaštíne-Strážach.

Viac informácií získate na Mestskom úrade Šaštín-Stráže.


.
Toto je čítané

Bratislavský kraj rekonštruuje cesty v úseku Rohožník-Plavecký Mikuláš a v intraviláne obce Kuchyňa

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) rozbehla dnes, v pondelok 17.6.2024 revitalizáciu…

BM Záhada Vedy