Zadržané falzifikáty môže finančná správa poskytnúť na humanitárne účely. Túto možnosť priniesla legislatíva, ktorá je platná od nového roka. O jednotlivých ponukách sa verejnosť dozvie na wwww.financnasprava.sk. 

colnici_brodske_oblecenie2

Na humanitárne účely bude možné poskytnúť zadržaný tovar, ktorý porušuje práva v oblasti duševného vlastníctva, teda zadržané napodobeniny tovaru. Ide o ten tovar, pri ktorom je právoplatné rozhodnutie súdu o tom, že porušuje práva duševného vlastníctva alebo colný úrad rozhodol o prepadnutí alebo zhabaní tovaru.

Finančná správa môže poskytnúť tovar:
a) Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
b) poskytovateľovi sociálnych služieb, zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zdravotníckym zariadeniam,
c) neziskovej organizácii alebo inej právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, ak starostlivosť poskytuje preukázateľne počas najmenej jedného kalendárneho roka.

Zdravotnú nezávadnosť bude v prípade potreby tovaru testovať Slovenská obchodná inšpekcia.

Konkrétne ponuky bude finančná správa zverejňovať na stránke www.financnasprava.sk, kde bude aktuálna ponuka zverejnená formou tlačovej správy. Informácie budú pre verejnosť dostupné po dobu 30 dní alebo do vyčerpania množstva tovaru, ktorý je aktuálne možné poskytnúť na humanitárne účely.

Podmienkou získania tovaru pre organizácie je podpis „Zmluvy o bezodplatnom poskytnutí tovaru na humanitárne účely“. Tá sa uzatvára medzi konkrétnou organizáciou a konkrétnym colným úradom, ktorý falzifikáty zadržal a jej súčasťou je presný zoznam poskytnutých vecí. V zmluve sa prijímateľ zaväzuje odstrániť z tovaru ochranné známky (na vlastné náklady). Použitie tovaru môže následne finančná správa kontrolovať po dobu troch rokov.

Patrícia Macíková


.
Toto je čítané

Futbal: Rybčan Henrich Ravas sa vracia z USA do Poľska, bude chytať za Cracoviu Krakov

Slovenský reprezentačný brankár Henrich Ravas, rodák z Rybiek, bude v nadchádzajúcej sezóne opäť…

20 rokov