Medzi takmer 2000 deťmi, ktoré sa v rámci projektu Škola rodinných financií do iniciatívy Global Money Week zapojili, patri aj žiaci Základnej školy Jablonové pod vedením lektora Pavla Škodu.

skola-rodinnych-financii_ZSJablonove_I.stupen

V pondelok sa venovali téme „Ako byť s peniazmi kamarát“, v ktorej diskutovali o základných ľudských hodnotách a potrebách ľudí. Zhodli sa, že peniaze sú veľmi dôležité, no zdravie, priateľstvo, ľudskosť a rodinu postavili na prednejšie priečky vo svojom živote. Zhodli sa v tom, že by radšej vyrastali v rodine s nižším príjmom, ale v rodine, kde deti s rodičmi trávia veľa spoločného času hrami, rozhovormi.

V utorok riešili motivačnú tému „Bez práce nie sú koláče“. Rozhovorili sa o svojich cieľoch, čím by chceli byť v dospelosti, osvojili si pojmy ako mzda, vreckové, starobný dôchodok a snažili sa naplánovať rozpočet svojho vreckového. Tí uvedomelejší nezabudli na sporenie.

skola-rodinnych-financii_Zakladna-skola-Jablonove-3

V stredu priložili ruku k dielu a na praktickej ukážke si spolu s rodičmi vyskúšali podnikanie. Upiekli koláč, vyčíslili náklady na upečenie koláča, porovnali ho s koláčom kupovaným. Vyčíslili rozdiel a plánovali použitie zisku. Nakoniec sa dohodli, že koláč nepredajú.

skola-rodinnych-financii_Zakladna-skola-Jablonove-2

V štvrtkovej téme sa spolu s rodičmi, venovali téme „Hospodárenie v rodine“. Pracovali 4 vymyslené rodiny, ktoré mali svoje príjmy a pravidelné mesačné výdavky. Hodením kocky si vylosovali neočakávaný príjem alebo výdaj a museli ho do rozpočtu zapracovať a vyhodnotiť. Nasmiali sa, ale všetky rodiny skončili v pluse a nemuseli siahať do úverov.

V piatok 14. marca, navštívili dôchodcov v Seniorville Jablonové a spolu so seniormi diskutovali o tom, ako sporili ono ako deti a ako svoje úspory zhodnocovali.

Do iniciatívy, Global Money Week, sa zapojili žiaci, študenti i komunity v rámci projektov „Škola rodinných financií“ a „Poznaj svoje peniaze“, prostredníctvom ktorých sa Nadácia pre deti Slovenska od roku 2001 venuje deťom, mladým ľuďom, ako aj dospelým v oblasti finančnej gramotnosti, s cieľom rozvíjať finančnú gramotnosť detí, mládeže a občanov z ohrozených komunít a tým bojovať preventívne proti chudobe.

Martina Slušná


.

Je ok, ak nie si ok BSK