Originálne výrobky od výrobcov zo Záhoria a z myjavských kopaníc budú mať svoju regionálnu značku. Jej zavedenie je jedným z hlavných cieľov projektu Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria, ktorý podpisom zmluvy odštartoval v januári tohto roka.

znacka-zahorie-regionalny-produkt

Regionálne značky kvality označujú výrobky a služby charakteristické pre daný región, odzrkadľujú regionálne tradície a kultúru a garantujú ich pôvod, kvalitu a jedinečnosť. „Zámerom projektu je propagovanie domácich produktov, výrobkov a služieb, ktoré sa vyrobia, spracujú a využijú domácu pracovnú silu na území týchto zoskupení. Cieľom je zviditeľniť spomínané územia, zvýšiť ich konkurencieschopnosť, podporiť predajnosť produktov a služieb vznikajúcich v týchto regiónoch a tým podporiť zamestnanosť,“ hovorí Kvetoslava Jablonická, projektová manažérka MAS Podhoran.

“Keďže sú však oba regióny geograficky, etnograficky i geomorfologicky rozdielne, je logické, že každý z nich chce mať svoju značku kvality. Navyše, značka ,,Záhorie regionálny produkt“ bola vytvorená v rámci pilotného projektu ,,GreenBelt“ (2006-2008). Chceme nadviazať na tento projekt a oživiť počiatočnú iniciatívu mimovládnej organizácie REC Slovensko, ktorá sa vtedy týkala iba južnej časti Záhoria,“ vysvetľuje Jablonická. Realizátori projektu sa s výrobcami, remeselníkmi a poskytovateľmi originálnych služieb už v apríli stretnú v Radošovciach na úvodnom seminári.

Článok bol uverejnený v partnerskom regionálnom týždenníku Záhorák.


.
Toto je čítané

Amfiteáter v Senici dostane novú podobu

Koncom mája sa v Trnave rokovalo o schválení projektových zámerov, ktoré sa môžu spolufinancovať…

BM Záhada Vedy