Mesto Malacky má na konte ďalšie úspešné projekty. Získali takmer dva milióny eur na zveľadenie sídliska Juh. Práce budú zrealizované už toto leto.

rekonstrukcia-sidlisko-juh-malacky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo mestu Malacky štyri žiadosti o nenávratné finančné príspevky v celkovej hodnote 1 927 896 eur. Spolufinancovanie mesta je päť percent. Všetky štyri projekty sa týkajú sídliska Juh a realizovať sa budú už toto leto. V pláne je okrem iného oprava chodníkov, obnova zelene, lavičiek, rozšírenie detského ihriska, oprava verejného osvetlenia, rekonštrukcia parkovacích plôch, ale aj rekonštrukcia materskej školy.

Realizácia projektov je naplánovaná na letné mesiace, v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa.

Záhorí.sk informovala vedúca oddelenia marketingu a tlačová tajomníčka mesta Malacky Michaela Janotová.


.

Je ok, ak nie si ok BSK