Druhý rok po sebe sa v internetovom hlasovaní stal NAJ obcou Plavecký Mikuláš. Po stretnutí s pani starostkou Martou Hlavatou sme sa opäť utvrdili, že zaslúžene.

Spravodajský web Záhorí.sk – správy z vašej ulice vyhlásil druhý ročník ankety o NAJ obec a mesto na Záhorí 2013, v ktorom čitatelia 1558 hlasmi rozhodli, že NAJ obcou na Záhorí sa opäť stal Plavecký Mikuláš a NAJ mestom na Záhorí je Skalica.

plavecky-mikulas-starostka-obce-marta-hlavata-naj-obec-na-zahori-2013_3

Malá obec s 725 obyvateľmi žije čulým životom. Za rok od našej poslednej návštevy stihli pripraviť rôzne projekty, vďaka ktorým sa im podarilo zrekonštruovať garáže hasičskej zbrojnice, vymeniť strechu na kultúrnom dome, rozšíriť kapacitu materskej školy, zrekonštruovať kotolňu v škole, urobiť samostatné kúrenie v telocvični, zatepliť fasádu zdravotného strediska a obecného úradu. Čo však pani starostku Martu Hlavatú pri výčte vecí, ktoré sa im za rok podarili mrzí je, že nedostali peniaze na kanalizáciu.

Obec Plavecký Mikuláš
Prvá písomná zmienka v roku 1 224
Marta Hlavatá, starostka
Počet obyvateľov: 725 – Rozloha: 2 668 ha

Obec je upravená, priekopy sú čisté, a to nemá obec zástup obecných pracovníkov.  “My robíme len lopatou a rukami.” dodáva pani starostka. Každý rok sa snažia na pár mesiacov cez aktivačné práce získať  aspoň zopár nezamestnaných, no nie vždy sa im to podarí.

V obci chcú mať všetko nie len čisté, ale aj prehľadné. Práve v čase našej návštevy pripravovali podklady pre navigačné tabuľe. Obec často navštevujú turisti, ktorých zlákali na turistiku kopce týčiace sa nad obcou.

plavecky-mikulas-starostka-obce-marta-hlavata-naj-obec-na-zahori-2013_2

Niektoré väčšie obce by Plaveckému Mikulášu mohli závidieť aj široký kultúrny život. Veď v obci majú aktívnu folklórnu skupinu Libušu, spevácky súbor Mikulášanku, futbalový športový klub Záhorák aj s ženským kádrom a podarilo sa im zriadiť aj Jednodu dôchodcov. Deti sa môžu venovať v základnej škole rôznym krúžkom.

Na tak malú obec je výčet aktivít obdivuhodný. Obec sa snaží, aby mladé páry neodchádzali z obce. Práve dokončujú IBV s 25 domami, “Teší nás, že odtiaľto nádejné pary neodchádzajú, ale chcú stavať u nás v obci.” dodáva pani starostka.

Ďalej: NAJ obec a mesto 2013


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024