Nezisková organizácia Vstúpte, ktorá v regióne poskytuje sociálne služby ľuďom s mentálnym postihnutím a úspešne prevádzkuje vlastnú chránenú dielňu s obchodom Vecičky s Dušou v Malackách, slávnostne otvorila 10. apríla domov sociálnych služieb ambulantnou formou a podporované bývanie v obci Závod.

vstupte-podporovane-byvanie-zavod

Rehabilitačné stredisko v Malackách na Ul. 1. mája prevádzkuje od roku 2006. Dvadsaťpäť klientov si zdokonaľuje v priateľskej rodinnej atmosfére svoje zručnosti v textilnej, kreatívnej, keramickej dielničke. „Využívame tu rôzne druhy terapií, okrem ergoterapie sa počas týždňa striedajú aktivity zamerané na muzikoterapiu, akvaterapiu, arteterapiu, pohybové cvičenia, organizujú spoločné komunitné sedenia a to všetko s individuálnym prístupom ku každému,“ vysvetľuje M. Ambrušová.

vstupte-podporovane-byvanie-zavod2

Po dobrých skúsenostiach z Malaciek prináša Vstúpte, n. o. túto službu aj do obce Závod, kde si organizácia prenajala veľký rodinný dom Na Janáčke. Na prízemí je domov sociálnych služieb ambulantnou formou a na poschodí podporované bývanie pre ľudí s mentálnym postihnutím. „DSS má navštevovať asi sedem klientov v pracovné dni v čase od 8.00 do 16.00 h. Nájdu tu rodinnú atmosféru, získajú nových priateľov. Upevnia si svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, získajú nové sociálne zručnosti, ale aj celkovo svoju osobnosť, čo jednoznačne prispeje ku zvýšeniu kvality ich života,“ hovorí riaditeľka. Súčasťou bude aj sociálne poradenstvo a rehabilitácia.

vstupte-podporovane-byvanie-zavod3

V rodinnom dome je k dispozícii ubytovanie (podporované bývanie) pre štyri ženy. Myšlienka vytvoriť podporované bývanie vznikla z potreby mladých ľudí s mentálnym postihnutím žiť bežným spôsobom života tak, ako ostatní ľudia, ich priatelia a rovesníci. „Našou snahou je, aby sa v čo najväčšej možnej miere priblížil ich život prirodzenému prostrediu. Dva roky tak už úspešne prevádzkujeme podporované bývanie v Malackách. Klientom pomáha a usmerňuje ich bytový asistent. Obyvatelia „nášho bytíku“ sa zdokonaľujú vo svojich schopnostiach a zručnostiach a pripravujú sa na samostatné bývanie,“ dodáva M. Ambrušová.

Lucia Vidanová


.

BM: Ustekana sobota