Vedenie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) pri príležitosti blížiaceho sa Medzinárodného dňa múzeí ocenilo najlepších kultúrnych pracovníkov kraja. Pamätnú medailu predsedu TTSK udelil Tibor Mikuš dvadsiatim piatim jednotlivcom a desiatim kolektívom. Slávnostné udeľovanie ocenení sa uskutočnilo 13. mája 2010 v Divadle Jána Palárika v Trnave.

Od roku 2007 trvá tradícia udeľovania ocenení osobám a kolektívom, ktorí významným spôsobom prispeli k rozvoju TTSK. Predseda TTSK Tibor Mikuš v príhovore ocenil prácu kultúrnych pracovníkov a umelcov na zviditeľňovaní kraja v rámci Slovenska i zahraničia. „Pre mňa kultúra znamená v prvom rade zachraňovanie tradícií našich predkov, posilňovanie našich duchovných koreňov a našu previazanosť s kultúrnym prostredím do ktorého sme sa narodili a v ktorom žijeme. Tým sa zvyšuje pocit spolupatričnosti a hrdosti na náš kraj. Zásluhou práce umelcov k nám prichádza radosť zo života a motivácia vidieť jeho krajšie stránky.“

Marian Holenka (1959), Moravský sv. Ján
Neprofesionálny fotograf je aktívnym členom fotoklubu RETINA v Senici, pravidelne sa zúčastňuje regionálnych a celoštátnych súťažných výstav AMFO – neprofesionálnej fotografickej tvorby, kde získal rad ocenení. Jednotlivé obdobia svojej fotografickej tvorby prezentoval na samostatných autorských výstavách v mestách Záhoria, Moravy ale aj v susednom Rakúsku.
Ocenenie sa odovzdáva za prínos v oblasti neprofesionálnej fotografickej tvorby.

Navrhovateľ:
RNDr. Ľubica Krištofová, riaditeľka Záhorské osvetové stredisko V Senici

Medaila predsedu TTSK získali
1. Ľuboš Beňa, hudobník, bydliskom Skalica (narodený 1967)
2. Ján Bielik, ľudový spevák a folklorista, bydliskom Hlohovec (narodený 1962)
3. Peter Fahn, interpret populárnej hudby a moderátor, bydliskom Galanta (narodený 1947)
4. Pavol Fürstenzeller, výtvarník, bydliskom Skalica (narodený 1925)
5. Júlia Gábrišková, majsterka umeleckej výroby, bydliskom Dunajská Streda (narodená 1942)
6. Marian Holenka, neprofesionálny fotograf, bydliskom Moravský sv. Ján (narodený 1959)
7. Ľudmila Horváthová, knihovníčka, bydliskom Abrahám (narodená 1943)
8. Mgr. Božena Juríčková, umelecká historička, bydliskom Senica (narodená 1955)
9. Mgr. Margita Knappová, riaditeľka Galantského osvetového strediska, bydliskom Galanta (narodená 1959)
10. Jozefína Kocánová, knihovníčka, bydliskom Dolné Dubové (narodená 1948)
11. RNDr. Ľubica Krištofová, riaditeľka Záhorského osvetového strediska v Senici (narodená 1960)
12. Irena Kubová, dobrovoľná knihovníčka, bydliskom Trnovec (narodená1935)
13. Pavol Lančarič, divadelník, bydliskom Trnava (1948)
14. Jozef Mackovjak, kultúrny pracovník, bydliskom Vrbové (narodený 1923)
15. PaedDr. Július Mag, 21 rokov pôsobil ako riaditeľ Žitnoostrovného múzea v Dunajskej Strede, bydliskom Dunajská Streda (narodený 1932)
16. Mgr. Ladislav Maťašovský, skladateľ populárnej hudby a organizátor hudobných podujatí, bydliskom Matúškovo (narodený 1959)
17. PhDr. Klára Mészárosová, archeologička, bydliskom Trnava (narodená 1949)
18. Rudolf Mézes, kultúrny pracovník, bydliskom Galanta (narodený 1952)
19. Ľubomír Miča, neprofesionálny výtvarník, bydliskom Senica (narodený 1960)
20. Silván Moncman, divadelník a scénograf, bydliskom Hrnčiarovce n/Parnou (narodený 1929)
21. Michal Monček, divadelný herec, bydliskom Trnava (narodený1935)
22. Kornélia Pussová, keramikárka a majsterka ľudovoumeleckej výroby, bydliskom Topoľníky (narodený 1955)
23. František Rajec, spisovateľ, bydliskom Holíč (narodený 1952)
24. Helena Šmátralová, kultúrna pracovníčka, bydliskom Galanta (1953)
25. Gabriela Špörkerová, kultúrna pracovníčka a divadelníčka, bydliskom Skalica (narodená 1945)

Ocenené kolektívy
1. Divadelný spolok J.M.Hurbana Hlboké, Košútovec ( 90. výročie vzniku )
2. Dychová hudba Dobrovoľného hasičského zboru, Šamorín (135. výročie vzniku)
3. Dychová hudba Verešvaranka, Červeník ( 145. výročie vzniku )
4. Folklórna skupina Cífer, Cífer ( 40. výročie vzniku )
5. Folklórna skupina Gbelan, Gbely ( 40. výročie vzniku )
6. Folklórny súbor LUSK, Krakovany ( 10. výročie vzniku )
7. Chrámový zbor kráľa Dávida pri Rímsko-katolíckom kostole sv. Martina, Holíč ( 75. výročie vzniku )
8. Ľudová hudba Kolovrátok, Piešťany ( 25. výročie vzniku )
9. Seredský Dixieland Band, Sereď ( 62.výročie vzniku )
10. Zmiešaný zbor Malý Dunaj, Jahodná ( 40.výročie vzniku )

Foto: Senican.sk


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024