Skalica lesy v Zlatníckej doline zatiaľ Grafobalu nepredala. Akciová spoločnosť stiahla z rokovania mestského zastupiteľstva (10.4.) svoju ponuku pre negatívny postoj verejnosti.

SAMSUNG DIGITAL CAMERAProti predaju lesov protestovalo v Skalici viacero obyvateľov. Foto: Týždenník Záhorák

O predaji 570 ha lesov za 1,9 milióna eur sa možno rozhodne po mimoriadnom zastupiteľstve v stredu (16.4.), kedy budú poslanci riešiť príjmovú časť rozpočtu mesta Skalica. 

Mesto Senica zverejnilo zámer odpredať 52 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Rozhodujúcim kritériom bude cena, ktorá musí byť minimálne 303 937 EUR. Minimálna cena je stanovená na 57 centov/m2. Na predaj lesa upozornil na svojom blogu senický aktivista Pavol Kalman.

Vyjadrite v komentároch svoj názor, či by ste predali lesy v Skalici alebo ornú pôdu v Senici?


.

Labková patrola