Centrum voľného času v Malackách pripravilo pre žiakov I. stupňa ZŠ 5 turnusov denných letných táborov. Tábory budú prebiehať od 8:00 do 15:30 h.

cvecko-malacky

1. turnus – 30. 6. – 4. 7. 2014 – Cesta okolo sveta
/hráme sa, poznávame krajiny a ľudí, učíme sa im rozumieť
– zdokonaľujeme si AJ, prehliadka mesta Skalica/

2. turnus – 7. 7 . – 11. 7 . 2014 – Basket
/denný basketbalový tréning, kúpalisko, výlet/

3. turnus – 14. 7. – 18. 7. 2014 – Leto s knihou
/čítanie knihy na pokračovanie, Detské múzeum, turistická vychádzka na Tri kríže/

4. turnus – 21. 7. – 25. 7. 2014 – Z každého rožku trošku
/Celodenný výlet do Studienky, habánsky dvor M. Leváre, kone a koníčky – Gajary,
letisko Kuchyňa/

5. turnus – 28. 7. – 1. 8. 2014 – Farebný týždeň
/jazda na koni, výlet na farmu, leňošenie pri bazéne, pátračka, opekačka/

Poplatok – za 1 turnus: 35,- €.

V poplatku za podujatie je zahrnutý obed, pedagogický dozor, poistné, vstupné, cestovné, materiálne zabezpečenie. Záväzné prihlášky s poplatkom treba odovzdať v CVČ do 17. 6. 2014, príp. do naplnenia tábora. Kapacita na jeden turnus je max. 20 detí.

Informácie: tel.č. 034/7722228, www.cvcmalacky.sk


.

Je ok, ak nie si ok BSK