Člen Dobrovoľného požiarnej ochrany v Moravskom Svätom Jáne pán Jozef Švec prevzal z rúk generálneho sekretára DPO SR p. Vendelína Horvátha vo štvrtok 13. mája 2010 v Žiline najvyššie vyznamenanie DPO – Čestný titul Zaslúžilý člen DPO SR .

Slávnostný akt sa konal v žilinskom Dome odborov za účasti rodiny pána Šveca a zástupcov DPO Moravský Svätý Ján veliteľa Ivana Lindera a členky výboru Evy Miholkovej.

Čestný titul: Zaslúžilý člen DPO SR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky udeľuje ocenenie za dlhoročnú a obetavú prácu pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi a inými živelnými pohromami.


.

INAT Rezanie laserom