Z plynového potrubia v Brodskom odkázali environmentalisti českej aj slovenskej vláde, že riešenie energetickej závislosti je možné a na dosah ruky.

Greenpeace-obsadili-plynovod_brodskeFoto: Tomáš Halász/Greenpeace

Aktivisti slovenského a českého Greenpeace dnes na plynovom potrubí na rieke Morave upozornili na dlhodobé problémy energetickej závislosti na dovozoch zo zahraničia a vyzvali vlády obidvoch štátov na presadzovanie skutočných riešení. Tými sú podľa environmentalistov energetická efektívnosť a vyšší podiel domácich obnoviteľných zdrojov.

„Diverzifikácia dodávok plynu alebo reverzných tok zo západu sa zdajú byť logickými krokmi, ale neriešia našu energetickú závislosť ani bezpečnosť. Rovnako ako nedokážu zabrániť tomu, aby bola naša ekonomika v budúcnosti ohrozená podobnými krízami. Paradoxne, v situácii, kedy sa znovu ukazuje naša energetická zraniteľnosť, zároveň slovenská vláda bezdôvodne odmieta podporiť vyššie klimatické a energetické ciele EÚ založené na energetickej efektívnosti a vyššom podiele obnoviteľných zdrojov. Pritom táto cesta nás dokáže efektívne ochrániť pred podobnými situáciami,“ povedal koordinátor energetickej a klimatickej kampane Greenpeace Slovensko Pavol Široký.

Greenpeace-obsadili-plynovod_brodske-2Foto: Tomáš Halász/Greenpeace

Už o pár dní budú vedúci predstavitelia EÚ rozoberať energeticko-klimatický balíček cieľov pre rok 2030. Slovenská vláda doposiaľ striktne odmieta akékoľvek záväzné ciele pre úspory energie a obnoviteľné zdroje. “ dodal Pavol Široký.

Mnohé štúdie ukazujú, že by obnoviteľné zdroje mohli pokryť takmer polovicu spotreby energie v EÚ do roku 2030.

Greenpeace podporuje tri záväzné ciele: na zníženie domácich emisií oxidu uhličitého najmenej o 55 %, zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov na 45 % a úspory energie na úrovni 40 %, oproti spotrebe v roku 2005.

Záhorí.sk informovala hovorkyňa Greenpeace Slovensko Lucia Szabová.


.

Osobnosti kraja BSK