Práce na revitalizácii verejného priestranstva Břeclavská – 1. mája boli dokončené. Mesto Malacky tak získalo moderný a estetický oddychový areál.

revitalizacia-verejneho-priestranstva-breclavska-malacky-2

Zastarané zelené priestranstvo na sídlisku na Ulici 1. mája a priľahlý parčík na Břeclavskej ulici už sú minulosťou. Mesto Malacky vlani uspelo s projektom Revitalizácia verejného priestranstva na ul. Břeclavská a 1. mája v Malackách a získalo nenávratný finančný príspevok v hodnote takmer 450 tisíc eur. Stavebné práce sa začali koncom minulého roka, dnes už areál využívajú občania.

revitalizacia-verejneho-priestranstva-breclavska-malacky

Projekt ozdravil lokalitu a zveľadil majetok mesta. Cieľom bolo sfunkčniť a skultúrniť prostredie sídliska vybudovaného v 50. a 70.-tych rokoch minulého storočia a prepojiť ho s parčíkom a kaplnkou na Břeclavskej ulici. Pribudlo ihrisko a cvičiace prvky pre deti i dospelých, lavičky a odpadkové koše,  prvky mestského mobiliáru a drobnej architektúry. Zrekonštruovaná bola autobusová zastávka na Břeclavskej ulici, okolo kaplnky vzniklo zhromažďovacie miesto na pietne spomienky. Verejná zeleň bola doplnená, osvetlenie opravené. Vznikol tak estetický a bezpečný areál oddychových zón, relaxu a športového vyžitia v prírodnom prostredí takmer v centrálnej časti mesta. Bezbariérový vstup umožňuje využitie areálu aj hendikepovaným občanom.

Michaela Janotová


.
Toto je čítané

Poľnohospodárov na Záhorí trápia časté a prudké zmeny počasia

Tohtoročná zima bola veľmi krátka a mierna. Počas nej nestihla vymrznúť pôda a vymrieť…

BM: Ustekana sobota