Rok 2010 je v Európskej únii rokom boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Pri tejto príležitosti Informačné centrum Europe Direct Senica vyhlasuje fotosúťaž o najlepšie fotografie zachytávajúce sociálne slabších, ich okolie a prostredie, v ktorom žijú, či rôzne dopady chudoby.

Cieľom súťaže je prostredníctvom súťažných fotografií priblížiť ľuďom problémy chudoby a sociálneho vylúčenia, ktoré inak bývajú často skryté, či už vyčleňovaním istých skupín zo spoločnosti, rôznymi bariérami alebo pretože ich (vedome či podvedome) sami nechceme vidieť. Magazín 90501.sk je mediálnym partnerom fotosúťaže.

Vytlačené súťažné fotografie vo formáte min. 20×30 cm treba zaslať poštou na adresu vyhlasovateľa, alebo priniesť osobne do Informačného centra Europe Direct Senica na Mestský úrad v Senici. Uzávierka prijímania súťažných fotografií je 3. september 2010. Fotografie bude hodnotiť odborná porota, ktorá udelí hlavnú cenu v dvoch kategóriách a ďalšie ceny autorom najúspešnejších snímok. ČB a farebne spracované fotografie sa budú hodnotiť nediferencovane. Dôraz bude kladený na obsahovú stránku témy, uhol, kompozíciu, osvetlenie, technickú kvalitu ako aj na estetickú a umeleckú pôsobivosť snímky. Po skončení súťaže sa uskutoční výstava súťažných fotografií spojená s ocenením najlepších fotografií. Ocenení autori budú kontaktovaní poštou, telefonicky alebo e-mailom.

Súťaží sa v dvoch kategóriách. Jednotlivec sa môže zapojiť najviac so šiestimi autorskými fotografiami. K zaslaným prácam je nutné pripojiť prihlášku do súťaže, ktorú nájdete pod článkom. Zadná strana každej fotografie musí obsahovať tieto údaje:
– meno a priezvisko
– vek autora
– názov snímky
– kontaktná adresa, e- mail
– číslo telefónu

Hlavná cena je digitálny zrkadlový fotoaparát pre 1. miesto v oboch kategóriách. Organizátor sa zaväzuje poskytnúť vecné ceny všetkým súťažiacim, ktorých fotografie budú vyhodnotené ako najlepšie.

Úplné propozície súťaže nájdete TU

Prihlášku do súťaže nájdete TU

via: 90501.sk


.

Lapková patrola