Pre seniorov sa v Malackách črtá možnosť stať sa študentmi Univerzity tretieho veku. Kto má vek nad 50 rokov, má dostatok energie a chuti, môže si doplniť vzdelanie vo viacerých atraktívnych odboroch. Pre mnohých to môže byť vítaná príležitosť dokončiť si plány z mladosti, ktoré pod vplyvom životných okolností niekedy nedostali prednosť.

univerzita_treti_vek_zdroj-aktuality-sk

So zaujímavou ponukou pre malackých seniorov prichádza Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, ktorá má záujem zriadiť v okresnom meste na Záhorí svoje vysunuté pracovisko. V odbore Sociálna práca by tak záujemcovia dostali príležitosť študovať napríklad psychológiu, sociológiu, pedagogiku, etiku, kultúru, právo, informatiku, ale aj iné predmety.

Uchádzači budú prijatý bez prijímacích pohovorov, stačí vyplniť a poslať prihlášku a zaplatiť ročný poplatok, ktorý je pre pracujúceho dôchodcu 60 €, pre nepracujúceho 35 € a pre invalidného dôchodcu 25 €. Štúdium trvá tri roky a vyučuje sa dvakrát do mesiaca vždy počas štyroch hodín.

Mesto zisťuje, či by bol záujem seniorov o takúto aktivitu dostatočný. Záujemcovia sa môže do 30 júna obrátiť na vedúcu klientskeho centra MsÚ v Malackách A. Kmecovú, a to osobne, e-mailom: alena.kmecova@malacky.sk, alebo telefonicky 034/79 66 120.

Tatiana Búbelová (Malacky.sk, krátené)


.

Lapková patrola