Obecný úrad, MS SČK, Sociálna, zdravotná a bytová komisia pri OZ Veľké Leváre, v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou Bratislava, organizovala 17. 05. 2010 odber krvi v obci Veľké Leváre.

Odberu sa zúčastnilo 46 bezpríspevkových darcov krvi z radov občanov obce Veľké Leváre, Malé Leváre, Závod, Láb, Sekule, Moravský Svätý Ján a Bratislava. Za tento vysoko humánny čin im patrí veľké poďakovanie. Na akcii sa sponzorsky podieľali obecný úrad Veľké Leváre, spoločnosť Coca Cola a pán Jozef Hlavenka.


.

INAT Rezanie laserom