Reklamný leták umiestnený na reklamnom stojane pobočky Raiffeisen banky v Skalici: „Prídite si pre Bambuľkine nové šaty k nám do banky“ porušila podľa Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (AK RPR) etický kódex.

bambulka-dedojozef-reiffeisen-reklama-kovar

Rada obdržala sťažnosť fyzickej osoby ktorá poukazuje na reklamný leták umiestnený na reklamnom stojane pred pobočkou Raiffeisen banky v Skalici. Sťažovateľ namieta voči reklamnému textu v znení: „Dievčatká – Bambuľky!!! Prídite si pre Bambuľkine nové šaty k nám do banky“ a je toho názoru, že reklama láka deti na využitie služieb, za ktoré musia rodičia platiť.

AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosť je čiastočne opodstatnená.

V danom prípade Komisia čiastočne uznala námietky sťažovateľa z dôvodu, že reklamný leták nebol oficiálnym reklamným materiálom zadávateľa pripraveným k prebiehajúcej súťaži spoločnosti, ale vznikol z iniciatívy pobočky v Skalici, čo vníma zadávateľ ako zlyhanie ľudského faktora a tiež, že bol leták bezodkladne odstránený. Napriek tomu má AK RPR za to, že zadávateľ, v tomto prípade zamestnanec pobočky banky v Skalici, nepostupoval pri tvorbe reklamy s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi.

Štylizácia reklamného textu, ktorý bol umiestnený na oficiálnom reklamnom pútači banky, prostredníctvom ktorého spoločnosť prezentuje benefity bankou poskytovaného účtu, môže vyvolať v priemernom spotrebiteľovi dojem, že podmienkou získania šiat je otvorenie si účtu v banke, čo vzhľadom na pravidlá súťaže, nie je pravda. Reklamný leták zároveň nebol umiestnený s reklamnou komunikáciou samotnej spotrebiteľskej súťaže, z ktorej by sa mohli spotrebitelia dozvedieť, že detské šaty možno vyhrať aj bez ohľadu na kúpu produktu (otvorenie si účtu v banke). Použitie maloletých v reklame, prípadne cielenie komunikácie na maloletých si vyžaduje osobitú pozornosť. S ohľadom na tieto skutočnosti považuje AK RPR tento jeden konkrétny reklamný vizuál – reklamný leták umiestnený na reklamnom stojane pred pobočkou Raiffeisen banky v Skalici za porušujúci Kódex.

Zdroj: RPR


.
Toto je čítané

Prezident: Prílet F-16 je významný pre obranu Slovenska

Predošlé stíhačky MiG-29 sa podľa prezidenta už v čase nákupu F-16 dostávali…

20 rokov