V katastri obce Malé Leváre, v lokalite pri výcvikovom stredisku nám vyrástlo takéto pekné cykloodpočívadlo.

cykloodpočivadlo-male-levare

Investorom je Bratislavský samosprávny kraj. Projekt bol realizovaný s nákladmi 18.000 tis. EUR a projektové práce zabezpečil Ing. Peter Lobotka – AVI design. Dúfame, že cykloodpočívadlo nám dlho vydrží a spoločne sa nám podarí zachovať si ho aj pre budúce generácie.

Zdroj: malelevare.sk


.

BM: Festival Záhrad