Predseda Národnej rady (NR) SR Pavol Paška (Smer-SD) v pondelok (7.7.) vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí na 15. novembra 2014.

volby-prezidenta-pocitanie-hlasov-moravsky-svaty-janIlustračné foto Záhorí.sk

Voľby do obecných, respektíve mestských zastupiteľstiev a voľby starostov a primátorov sa konajú v posledných štrnástich dňoch ich volebného obdobia. To sa skončí 27. novembra 2014. Vyhlasuje ich predseda Národnej rady SR najneskôr 90 dní pred ich konaním.

Politické strany môžu následne predkladať kandidačné listiny, avšak najneskôr do termínu 55 dní pred voľbami. Kandidovať môžu aj nezávislí kandidáti za podmienky, že predložia petíciu s predpísaným minimálnym počtom podpisov voličov. Počet podpisov je stanovený podľa počtu obyvateľov obce.

Ďalej: Primátori Skalice a Malaciek už nebudú ďalej kandidovať

Za poslanca alebo starostu a primátora budú zvolení tí z kandidátov, ktorí získajú najväčší počet hlasov.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia SR, ktorí majú v obci alebo meste trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov. Voliť môžu aj cudzinci. Musia však mať trvalý pobyt na Slovensku a v čase konania hlasovania musia byť v mieste trvalého bydliska. Voličský preukaz, ktorý by oprávňoval hlasovať inde ako v mieste ich trvalého bydliska, sa vybaviť nedá.


.

INAT Rezanie laserom