Mesto Skalica vyhlasuje v rámci projektu „Zachovanie a rozvoj cyrilometodských tradícií a remesiel v prihraničnom regióne“ literárnu súťaž „List z Veľkej Moravy“ a výtvarnú súťaž „Moja abeceda“.

logo-mesto_skalica

Súťaž zahrňuje dve časti:
1. Literárna časť na tému „ LIST Z VEĽKEJ MORAVY“
Verzia A: List Cyrila a Metoda domov do Solúna
Pokus o popísanie pocitov Cyrila a Metoda z Veľkej Moravy a jej obyvateľstva

Verzia B: List kamarátovi/kamarátke na Veľkú Moravu
Porovnanie života dieťaťa v súčasnosti so životom veľkomoravského obdobia.

2. Výtvarná časť na tému „MOJA ABECEDA“
Výtvarné stvárnenie latinskej abecedy alebo hlaholiky (i jednotlivých písmen) podľa vlastnej fantázie.

Harmonogram súťaže:
Prijímanie prihlášok bude trvať do 12.9.2014
Obidve súťaže budú prebiehať v období od 23.6.2014 – 10.10.2014.
Výstavy súťažných diel a vyhlásenie výsledkov: 27.10.2014

Do súťaže sa môže prihlásiť široká verejnosť: návštevníci Mestskej knižnice Skalica, žiaci základných a stredných škôl a učilíšť, ale i kolektívy zo SR a ČR.

Prijímanie prihlášok:
orm@mesto.skalica.sk / Mesto Skalica, Oddelenie strategického rozvoja a marketingu, tel.: 0346903240
Bližšie informácie: vican.martin@mesto.skalica.sk, orbanova.andrea@mesto.skalica.sk

Podrobnejšie informácie o súťaži, vrátane podmienok a pravidiel súťaže, termínov a prihlášky do súťaží budú zverejnené na oficiálnej webovej stránke Mesta Skalica www.skalica.sk.

Mesto Skalica informuje, že v mesiacoch september – október 2014 pripravuje pre širokú verejnosť vzdelávacie semináre, na ktorých prizvaní odborníci verejnosti priblížia problematiku literárnej tvorby a výtvarného umenia z obdobia Veľkej Moravy s dôrazom na cyrilometodské tradície . Presný termín konania a program seminárov bude zverejnený.

Renata Fasurová


.
Toto je čítané

Beach volejbalový turnaj v Šaštíne už po 22. krát

Posledný júlový víkend sa bude v Šaštíne niesť v športovom duchu. Už…

20 rokov